Press ESC to close

รับตรง มหาวิทยาลัย รามคำแหง เปิดรับสมัคร นศ.ใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2/63

รับตรง มหาวิทยาลัย รามคำแหง เปิดรับสมัคร นศ.ใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2/63

มหาวิทยาลัย รามคำแหง ได้เปิด รับสมัคร นศ.ใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปี 2563 โดยเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ บัดนี้ – 7 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 2 ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะส่วนกลาง)

สำหรับใครที่จะไปสมัครด้วยตนเอง

สามารถสมัครได้ ระหว่างวันที่ 4 – 7 ธันวาคม 2563 (ทุกวัน) ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ม.ร. (หัวหมาก)

สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ที่ www.iregis2.ru.ac.th  ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม – 7 ธันวาคม 2563

สมัครทางไปรษณีย์

ระหว่างวั้นที่ 12 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2563

ในรอบนี้ รวมทั้งเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาในระบบ Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า โดยสามารถนำหน่วยกิตมาเทียบโอนได้เมื่อจบ ม.6 และยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ทำงานแล้วมีวุฒิอนุปริญญาได้ศึกษาเพิ่มเติม หรือเรียนปริญญาใบที่ 2 โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้มากขึ้นทำให้สำเร็จการศึกษาเร็วขึ้น

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อ สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆ ได้จาก www.ru.ac.th , Facebook : PR Ramkhamhaeng University หรือโทร. 0-2310-8614, 0-2310-8615, 0-2310-8623, 0-2310-8624

.

ขอบคุณข้อมูล    :  PR Ramkhamhaeng University

error: Content is protected !!