สรุปรูปแบบคะแนน วิชาสามัญ แต่ละคณะ ใช้วิชาอะไรบ้าง

สำหรับน้องๆ คนไหนที่สอบ กสพท. คงจะสนใจในการสอบ วิชาสามัญ อย่างแน่นอน เพราะต้องใช้เป็นส่วนหนึ่งในคะแนนคัดเลือก แต่ถ้าไม่ได้สอบ กสพท. น้องๆ หลายคนก็คงสงสัยว่า คะแนน วิชาสามัญนั้น สามารถเอามาใช้กับคณะไหนได้บ้าง ในบทความนี้ พี่ก็ได้นำข้อมูลต่างๆ มาฝากันจ้า

การสมัครสอบวิชาสามัญ คือข้อสอบกลางที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ที่ใช้ในการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ 2 และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิชาสามัญ ใช้ใน TCAS รอบไหนบ้าง ??

คะแนนยื่นเข้ามหาวิทยาลัย ในระบบ TCAS รอบ 2 โควตา รอบ 3 Admission 1 และรอบ 4

สรุปการใช้ วิชาสามัญ ของแต่ละคณะ

กลุ่มสายวิทยาศาสตร์ ใช้ 4 วิชา เช่น คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

1. ฟิสิกส์

2. เคมี

3. ชีวิวิทยา

4. คณิตศาสตร์ 1

กลุ่มสายวิทย์สุขภาพ ใช้ 7 วิชา เช่น คณะแพทยศาสตร์ ทันตะ เภสัช สัตวแพทยศาสตร์ พยาบาล สหเวชศาสตร์ กายภาพบำบัด

1. ภาษาไทย

2. สังคมศึกษา

3. ภาษาอังกฤษ

4. คณิตศาสตร์ 1

5. ฟิสิกส์

6. เคมี

7. ชีววิทยา

กลุ่มสายศิลป์แบบใช้ 5 วิชา  เช่น คณะกลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์

1. ภาษาไทย

2. สังคมศึกษา

3. ภาษาอังกฤษ

4. คณิตศาสตร์ 2

5. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

สายศิลป์คำนวณ ใช้ 4 วิชา เช่น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์

1. ภาษาไทย

2. สังคมศึกษา

3. ภาษาอังกฤษ

4. คณิตศาสตร์ 1 หรือ คณิตศาสตร์ 2 (บางสาขา เช่น การท่องเที่ยวและโรงแรม)

กลุ่มสายศิลป์แบบ ใช้ 3 วิชา เช่น อักษรศาสตร์ นิติศาสตร์

1. ภาษาไทย

2. สังคมศึกษา

3. ภาษาอังกฤษ

.

สำหรับมหาวิทยาลัยไหน ใช้คะแนน วิชาสามัญบ้างในการคัดเลือก เข้ามหาวิทยาลัย ต้องรอติดตามในระเบียบการ ของมหาวิทยาลัยต่างๆ อีกทีนะจ้ะ

ขอบคุณข้อมูล     :    trueplookpanya.com/tcas/article/detail/79201