สถาบันพระบรมราชชนก รับตรง 63

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 63

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เตรียมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 โดยจะเปิดรับสมัคร ทั้งหมด 3 รอบ ดังนี้

1. การรับตรงจากพื้นที่ (รับเฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาชั้นม.6โปรแกรมวิทย์-คณิต) สมัครผ่านระบบรับสมัคร https://admission.pi.in.th

องค์ประกอบคัดเลือก  จะพิจารณาจาก

การสอบ (วัดสมรรถนะทางสมอง) คิดเป็น 40%

การวัดสมรรถนะทางสมอง) ด้าน ประกอบ ด้านภาษา ด้านตัวเลข/จำนวน ด้านเหตุผล และความระแวดระวังและความตื่นตัว เป็นการวัดสมรรถนะความสามารถทางสมองในเรื่องต่างๆ เพื่อพิจารณาความสามารถพื้นฐานที่มีอยู่ในตัวของบุคคล ดังนี้
*ด้านภาษา เป็นความสามารถเกี่ยวกับความเข้าใจ ความหมายและความสามารถในการจับใจความ แปลความของเรื่องราวที่ได้อ่าน
*ด้านตัวเลข/จำนวน เป็นความสามารถเกี่ยวกับการเห็นความสัมพันธ์ของจำนวนและปริมาณ ความเข้าใจความหมายของจำนวนและกลวิธีในการคิดคำนวณ
*ด้านเหตุผล เป็นความสามารถในการใช้วิจารณญาณเพื่อค้นหารายละเอียด ข้อเท็จจริง ความเกี่ยวข้อง การจำแนกประเภท และมูลเหตุของสิ่งต่างๆ ด้วยการวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยการเชื่อมโยงความคิดอย่างสมเหตุสมผล
*ด้านความระแวดระวังและความตื่นตัว เป็นความจำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตในการตัดสินใจจากสถานการณ์ต่างๆ

GPAX 5 ภาคการศึกษา คิดเป็น 20%

GPA รายวิชาวิทย์ฯ 10% คณิต 10% ภาษาอังกฤษ 10% รวม 30%

คุณสมบัติและสัมภาษณ์ 10%

2. การรับแบบ Admissions (รับผู้จบ ม.6 โปรมแกรมวิทย์-คณิต และกลุ่มพัฒนาบุคลากร)
สมัครผ่านระบบรับสมัคร https://admission.pi.in.th
องค์ประกอบคัดเลือก 100% พิจารณาจาก
– GPAX 6 ภาคการศึกษา 20%
– ONET (5 รายวิชา) 30%
– GAT (รหัส 85) 20%
– PAT (รหัส 72) 30%
– สัมภาษณ์

3. การรับอิสระ (รับจำนวนคงเหลือจากการรับ 2 รอบ)
สมัครด้วยตนเอง ณ สถานศึกษา
องค์ประกอบคัดเลือก 100% พิจารณาจาก
GPAX 6 ภาคการศึกษา, ONET (5 รายวิชา), GAT (รหัส 85) และ PAT (รหัส 72) 70%
การสอบสัมภาษณ์ 30%
รายละเอียดเพิ่มเติม      :      คลิกที่นี่  !!

 

ขอบคุณข้อมูล     :      admission.pi.in.th/admission

 

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

รวม เอกสารการรับสมัคร รอบที่ 4 Admission 2 มหาวิทยาลัย เอกชน ปี 2563

รวม เอกสารการรับสมัคร รอบที่ 4 Admission 2 มหาวิทยาลัย เอกชน ปี 2563 ในการคัดเลือก ผ่านระบ…