แนะแนว ก่อนเรียน คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เรียนอะไร มีสาขาอะไร มาเช็คกัน

หนึ่งในคณะ สายออกแบบยอดฮิต สำหรับน้องๆ ในทุกยุคทุกสมัย พี่กำลังพูดถึง คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะที่ว่าด้วยเรื่องของ ศาสตร์การออกแบบกายภาพด้านต่างๆ เช่น การออกแบบอาคารสิ่งก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์การออกแบบภายใน ตลอดจนการปรุงแต่งสภาพแวดล้อมให้ได้ประโยชน์ใช้สอยที่ดีที่สุดแก่เจ้าของงานและประชาชนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

เรียนอะไร มีสาขา อะไรบ้าง มาเช็คกัน

1. สาขาสถาปัตยกรรม (Architectural Design)

โดยสาขานี้จะเป็นสาขาหลักของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยหลักแล้วจะได้เรียนทางด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมโดยคำนึงถึงสภาวะแวดล้อมการใช้วัสดุ วิธีการก่อสร้าง และความรู้ทางสาขาวิชาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

2. สาขาสถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architecture)

ในสาขานี้ จะเป็นการเรียนใน เรื่องงาน สถาปัตยกรรมและงานออกแบบภายใน เป็นวิชาชีพทางด้านการออกแบบที่เน้นการจัดที่ว่างภายในอาคารเพื่อประโยชน์ใช้สอย และความงามโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมวัสดุและเทคโนโลยีในการก่อสร้าง ความรู้ทางวิศกรรม การประหยัดพลังงานและทรัพยากร สภาพเศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น

3. สาขาภูมิสถาปัตย์ (Landscape Architect)

ในสาขานี้ จะเน้นการออกแบบ ในด้านการปรับแต่งสิ่งแวดล้อมของมนุษย์และธรรมชาติให้มีความสมดุลกัน ศึกษาด้านสุนทรียภาพและการใช้สอยของเมืองและที่อยู่อาศัยของมนุษย์ รวมถึงออกแบบสวนสาธารณะ สวนสัตว์ การอนุรักษ์ธรรมชาติ ป่า ต้นน้ำ ตลอดจนการอนุรักษ์โบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น

4. สาขาออกแบบอุตสาหกรรม หรือ ศิลปอุตสาหกรรม (Industrial Design)

จะเน้นการออกเบบ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ แล้วแต่สาขาย่อยที่แยกออกไป ทั้ง เสื้อผ้า รถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ ออกแบบโฆษณา เป็นต้น

5. สาขาสถาปัตยกรรมไทย (Thai Architecture)

ในสาขานี้ จะเรียนทางด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมไทย ศึกษาแหล่งที่มาอิทธิพลขององค์ประกอบสถาปัตยกรรมไทยศึกษา และฝึกเขียนลายไทยชนิดต่างๆ เป็นต้น

6. สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง (Urban Architecture)

เป็นหลักสูตรที่สอนเกี่ยวกับการวางผังเมืองให้ดีและมีประโยชน์ สาขาสถาปัตยกรรมผังเมืองเหมาะสมกับน้องๆ ที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการ เพราะการทำงานเกี่ยวกับผังเมืองนั้นจะต้องคำนึงถึงการออกแบบเพื่อจัดระเบียบภูมิทัศน์ของบ้านเมือง อนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองเก่า เป็นต้น

.

คะแนนสอบที่ต้องใช้ในการเข้า คณะนี้

แน่นอนว่าต้องมี GAT วิชาที่ต้องสอบอยู่แล้ว PAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์  และบางที่อาจจะเอา PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์  หรือ PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ด้วย แต่ถ้าเป็นรอบ แอดมิชชั่น ก็จะเพิ่มคะแนน O-NET เข้าไปด้วยนะจ้ะ

.

ขอบคุณข้อมูล    :   admissionpremium.com/arch/news/3465