Press ESC to close

สรุปข้อมูลการใช้ 9 วิชาสามัญ ในแต่ละคณะ ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS

สรุปข้อมูลการใช้ 9 วิชาสามัญ ในแต่ละคณะ ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS

วิชาสามัญ เป็นหนึ่งในสนามสอบที่ คะแนน จะใช้ในการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย โดยมีวิชาที่สอบในสนามสอบนี้ ทั้งหมด 7 วิชาด้วยกัน ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา โดยในปี 2563

ที่ผ่านมาจะมีด้วยกัน 9 วิชา คือ คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป แต่ในปี 2564 ทาง สทศ. ได้ตัด 2 วิชาออกไป โดยให้ไปใช้คะแนนสอบ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ แทน และในบทความนี้ พี่ก็จะมาสรุปข้อมูลการใช้ 9 วิชาสามัญ

ในแต่ละคณะ ผ่านระบบ TCAS คณะไหน ใช้คะแนนสอบวิชาอะไรบ้าง มาดูกัน

1. กลุ่มสายวิทย์สุขภาพ จะใช้คะแนนสอบ 7 วิชา โดยคณะในกลุ่มนี้ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ ทันตะ เภสัช สัตวแพทยศาสตร์ พยาบาล สหเวชศาสตร์ กายภาพบำบัด เป็นต้น

วิชาที่ใช้ ภาษาไทย , สังคม , อังกฤษ , คณิตศาสตร์ 1 , ฟิสิกส์ , เคมี , ชีววิทยา

2. กลุ่มสายวิทยาศาสตร์ ใช้ 4 วิชา ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นต้น

วิชาที่ใช้ ฟิสิกส์ , เคมี , ชีววิทยา , คณิตศาสตร์ 1 และอาจมีวิชา ภาษาอังกฤษด้วยในบางมหาวิทยาลัย

3. กลุ่มสายศิลป์ รูปแบบที่ใช้ 5 วิชา เช่น คณะกลุ่มสังคมศาสตร์

วิชาที่ใช้ ภาษาไทย , สังคม , อังกฤษ , [ คณิตศาสตร์ 2 , วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ใช้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ , วิชาวิทยาศาสตร์ จากการสอบ โอเน็ต แทน ) ]

4. สายศิลป์คำนวณ รูปแบบที่ใช้ 4 วิชา เช่น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น

วิชาที่ใช้  ภาษาไทย , สังคม , อังกฤษ , คณิตศาสตร์ 1 หรือ คณิตศาสตร์ 2 (บางสาขา เช่น การท่องเที่ยวและโรงแรม)( คณิตศาสตร์ 2 จะสอบร่วมกับ โอเน็ต โดยจะใช้คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ จากสนามสอบโอเน็ต แทน )

5. กลุ่มสายศิลป์ รูปแบบ ใช้ 3 วิชา เช่น อักษรศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เป็นต้น

วิชาที่ใช้  ภาษาไทย , สังคม และอังกฤษ

รูปแบบการใช้คะแนน วิชาสามัญ

1. ใช้ร่วมเป็นองค์ประกอบ ของ กสพท. สำหรับคัดเลือกในคณะแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์

2. ใช้คัดเลือก ในรอบที่ 2 และ รอบที่ 4 ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ( ดูรายละเอียดได้ที่ระเบียบการของมหาวิทยาลัยนั้นๆ )

3. ใช้คัดเลือกร่วมกับ GAT/PAT อาจมีการผสมกันได้ ในรอบที่ 2 และ 4 ( มหาวิทยาลัยใช้รูปแบบนี้ ยกตัวอย่างเช่น มศว  เป็นต้น )

**ถ้ามหาวิทยาลัยที่น้องๆ อยากจะเข้า ใช้คะแนนวิชาสามัญ ในการคัดเลือก ก็อย่าลืมสอบกันด้วยนะจ้ะ

.

ขอบคุณข้อมูล    :  trueplookpanya.com/tcas/article/detail/70426

error: Content is protected !!