สรุปข้อมูลสำคัญ ระบบ TCAS65 สำหรับน้องๆ ที่เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย

สำหรับน้องๆ ที่กำลังเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2565 ต้องเตรียมตัวให้พร้อมแล้ว เพราะทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. ได้ออกเอกสารข้อมูลต่างๆ สำหรับ ระบบ TCAS65 มาแล้ว โดยจะมีรายละเอียดการรับสมัครอย่างไรบ้างในปี 2565 ไปดูข้อมูลกันเลยดีกว่าจ้า

tcas65 แผ่น 2

tcas65 แผ่น 3

 

tcas65 แผ่น 4

 

tcas65 แผ่น 5

 

tcas65 แผ่น 6

 

tcas65 แผ่น 7

 

tcas65 แผ่น 8

 

tcas65 แผ่น 9

 

tcas65 แผ่น 10

 

tcas65 แผ่น 11

 

tcas65 แผ่น 12

สอบ GAT/PAT65

 

เอกสารข้อมูล ระบบ TCAS65

.

ขอบคุณภาพ และที่มาจาก   :  facebook.com/CUPTmytcas