Press ESC to close

สรุปข้อมูลสำคัญ ระบบ TCAS65 สำหรับน้องๆ ที่เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย

สรุปข้อมูลสำคัญ ระบบ TCAS65 สำหรับน้องๆ ที่เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย

สำหรับน้องๆ ที่กำลังเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2565 ต้องเตรียมตัวให้พร้อมแล้ว เพราะทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. ได้ออกเอกสารข้อมูลต่างๆ สำหรับ ระบบ TCAS65 มาแล้ว โดยจะมีรายละเอียดการรับสมัครอย่างไรบ้างในปี 2565 ไปดูข้อมูลกันเลยดีกว่าจ้า

tcas65 แผ่น 2

tcas65 แผ่น 3

 

tcas65 แผ่น 4

 

tcas65 แผ่น 5

 

tcas65 แผ่น 6

 

tcas65 แผ่น 7

 

tcas65 แผ่น 8

 

tcas65 แผ่น 9

 

tcas65 แผ่น 10

 

tcas65 แผ่น 11

 

tcas65 แผ่น 12

สอบ GAT/PAT65

 

เอกสารข้อมูล ระบบ TCAS65

.

ขอบคุณภาพ และที่มาจาก   :  facebook.com/CUPTmytcas

error: Content is protected !!