Press ESC to close

สรุปประเด็นต่างๆ ระบบการคัดเลือก TCAS 64

สรุปประเด็นต่างๆ ระบบการคัดเลือก TCAS 64

ใกล้เข้ามาแล้วกับ TCAS64 ซึ่งทาง ทปอ. หรือ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ก้ได้ประชุมและสรุปประเด็นต่างๆ ใน TCAS64 ออกมาให้เราบ้างแล้ว มีรายละเอียดอะไรบ้างใน  TCAS64 มาดูกัน

สมัครลงทะเบียน สร้างแอคเคาน์ My TCAS เริ่มวันที่ 5 ม.ค. 64

น้อง ๆ ม. 6 ทุกคนที่ต้องการเข้ารับการคัดเลือกในระบบ TCAS ต้องสมัคร My TCAS ทุกคน ลงทะเบียน สร้างแอคเคาน์ ก่อนที่จะสมัครรอบที่ต้องการ สร้างแอคเคาน์ My TCAS เพื่อใช้บริหารจัดการสิทธิ์ต่าง ๆ ของการรับสมัคร TCAS ทั้ง 4 รอบ (5 รูปแบบ)

เช็คข้อมูล เกรด คะแนนสอบที่ ทปอ. นำมาใช้คำนวณในการคัดเลือก ใช้ยืนยันสิทธิ์ และสละสิทธิ์ รวมถึงการสมัคร TCAS รอบที่ 3 (รูปแบบที่ 3 และ 4) สำหรับเด็กซิ่วใช้แอคเคาน์เดิมได้เลย หากไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนใหม่ได้

TCAS 64 มี 4 รอบ 5 รูปแบบ

รอบ 1 รูปแบบ Portfolio เน้นพิจารณาจากผลงาน ใช้พิจารณาจากพอร์ตโฟลิโอเป็นหลัก

รอบที่ 2 รูปแบบ โควตา เน้นคนในพื้นที่ คุณสมบัติเฉพาะ เครือข่ายความร่วมมือ ใช้คะแนนสอบกลาง (O-NET, GAT/PAT 9, วิชาสามัญ) หรือมหาวิทยาลัยจัดสอบเอง

รอบที่ 3 รูปแบบ Admission 1 & รูปแบบ Admission 2 (รับสมัครพร้อมกัน แต่แยกเกณฑ์การคัดเลือก เลือกได้สูงสุด 10 อันดับ)

– รูปแบบ Admission 1 เน้นคะแนนสอบ มหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกเอง ใช้คะแนน O-NET, GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ, วิชาเฉพาะ

– รูปแบบ Admission 2 เน้นการเรียนในชั้นเรียน ใช้เกณฑ์กลางในการคัดเลือก แบ่งเป็น 10 กลุ่ม GPAX 20% O-NET 30% GAT/PAT 50% >>เกณฑ์ทั้ง 10 กลุ่ม
ปี 64 เกณฑ์การคัดเลือกเหมือนเดิม ปรับแค่คณะสัตวแพทย์ เพิ่ม PAT 1 10%

รอบที่ 4 รูปแบบ รับตรงอิสระ โดยรอบนี้ มหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครเอง สำหรับคนที่ยังไม่มีที่เรียน

การสมัครของรอบ Admission

Admission 1 และ Admission 2 จะเปิดสมัครรับสมัครพร้อมกัน แต่แยกเกณฑ์การคัดเลือก เลือกสมัครเกณฑ์ Admission 1 และ/หรือ Admission 2 ได้ สมัครเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง หรือสมัครทั้ง 2 เกณฑ์ก็ได้ เลือกสมัครได้สูงสุด 10 อันดับ แบบเรียงลําดับ ลําดับที่ 1 คือ สาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษามากที่สุด

ตัวอย่างการยื่นสมัคร ใน Admission 1 และ Admission 2

 

ค่าสมัครสอบ

รายวิชาสอบส่วนกลาง

ปฏิทิน TCAS 64

กำหนดการสอบ

GAT/PAT  สอบ 20 – 23 มี.ค. 64

ประกาศผลสอบ 23 เม.ย. 64

O-NET สอบ 27 – 28 มี.ค. 64

ประกาศผลสอบ 27 เม.ย. 64

9 วิชาสามัญ สอบ 3 – 4 เม.ย. 64

ประกาศผลสอบ 29 เม.ย. 64

วิชาเฉพาะของแต่ละสถาบัน

6 – 10 เม.ย. 64

.

ขอบคุณข้อมูล   :  trueplookpanya.com/tcas/article/detail/83393 , เพจ mytcas

error: Content is protected !!