Press ESC to close

สรุปสถิติ เนื้อหาที่ออกสอบ วิชา PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

สรุปสถิติ เนื้อหาที่ออกสอบ วิชา PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

หากน้องๆ อยากเรียนครู และอยากเป็นครู ยังไงก็ต้องสอบวิชานี้ กับ วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู หรือ PAT5 แต่ความยากของมันอยู่ที่ ไม่มีสอนในห้องเรียนนี่ซิ อ้าว แล้วจะทำไงดี จริงๆ วิชานี้ไม่ยากเท่าไหร่ แต่ปัญหาก็ดังที่กล่าวไปก่อนหน้านี้นี่แหละ

มาในบทความนี้ พี่ก็พาไปดู สรุปข้อมูล สถิติเนื้อหาที่ออกสอบ วิชา PAT5 ความถนัดทาวิชาชีพครู กัน ถ้าพร้อมแล้ว ไปเลยจ้า

มีเนื้อหาอะไรออกสอบบ้างใน วิชา PAT5

1. จิตวิทยาครู (ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเป็นครู)

2. ความรู้ทั่วไป (ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ เหตุการณ์ สังคม เศรษฐกิจ)

3. อ่านจับใจความ

4. ตรรกศาสตร์ (เชาว์ปัญญา)

5. คณิตศาสตรพื้นฐาน

6. อนุกรมรูปภาพ มิติสัมพันธ์

รวมข้อสอบ 120 ข้อ คิดเป็น 300 คะแนน จ้า

.

1. จิตวิทยาครู (ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเป็นครู)

เนื้อหาออกสอบเบื้องต้น

1. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า (การจัดการปัญหา , การแก้ไข , การติดตามช่วยเหลือนักเรียน , ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น)

2. กฏหมายการศึกษา

3. พรบ. การศึกษาแห่งชาติ

4. นโยบายด้านการศึกษา

5. โครงสร้างระบบการศึกษาไทย

6. ปัญหาและอุปสรรคของการศึกษาไทย

7. หน่วยงานและบุคคลากรการศึกษาในกระทรวง

8. โครงการพระราชดำริด้านการศึกษา

9. อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา

.

2. ความรู้ทั่วไป (ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ เหตุการณ์ สังคม เศรษฐกิจ)

เนื้อหาออกสอบเบื้องต้น

1. ข่าวต่างประเทศ

2. ข่าวสังคม

3. ข่าวทางด้านการศึกษา

4. เหตุการณ์สำคัญของประเทศ

5. ความรู้ทางด้าน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

6. บุคคลสำคัญของโลก

7. ข่าวด้านกีฬา โอลิมปิก เอเชียนเกมส์ เป็นต้น

.

3. อ่านจับใจความ

เนื้อหาออกสอบเบื้องต้น

1. วิเคราะห์บทความ อ่านจับใจความสำคัญและสรุป

2. ตอบคำถามจากรายละเอียดของบทความ

.

4. ตรรกศาสตร์ (เชาว์ปัญญา)

เนื้อหาออกสอบเบื้องต้น

1. อุปนัย – นิรนัย

2. วิเคราะห์เงื่อนไขต่างๆ

3. การให้เหตุผล

.

5. คณิตศาสตรพื้นฐาน

เนื้อหาออกสอบเบื้องต้น

1. ความน่าจะเป็น

2. อ่านข้อมูลกราฟ

3. อนุกรมเลขคณิต

4. สถิติเบื้องต้น

5. เศษส่วนสมการ

.

6. อนุกรมรูปภาพ มิติสัมพันธ์

1. เนื้อหาออกสอบเบื้องต้น

2. การสับเปลี่ยนรายละเอียดของแต่ละรูป

3. ความสัมพันธ์ของแต่ละรูป

4. รูปเรขาคณิต เป็นต้น

.

** และนี่ก็เป็นเนื้อหาเบื้องต้น ที่เคยออกสอบ ในข้อสอบ PAT5 ครั้งที่ผ่านๆ มา หวังว่าจะเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบให้กับน้องๆ ได้นะจ้ะ

ขอบคุณข้อมูล    :    สังคมศึกษา by ครูพี่โน่

error: Content is protected !!