Press ESC to close

มาแล้ว !! เปิดรับสมัคร สอบ ก.พ. ภาค ก ประจำปี 63 แล้วจ้า

มาแล้ว !! เปิดรับสมัคร สอบ ก.พ. ภาค ก ประจำปี 63 แล้วจ้า

สำนักงาน ก.พ. เตรียมดำเนินการเปิดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) รอบทั่วไป ( สอบ ก.พ. ) ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ระดับวุฒิการศึกษาที่เปิดสมัครสอบ
สำนักงาน ก.พ. จะเปิดสมัครสอบ ใน 4 ระดับ ได้แก่
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3. ระดับปริญญาตรี
4. ระดับปริญญาโท

การสมัคร    :    สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 – 27 กุมภาพันธ์ 2563

สมัครที่       :    ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th/  “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563

 

รายละเอียดเพิ่มเติม    :    เอกสาร !!

เอกสารแนบ     :     เอกสาร  !!

 

ขอบคุณข้อมูล    :    สำนักงาน ก.พ. , ประกาศผลสอบ.com

error: Content is protected !!