Press ESC to close

เนื้อหาที่เน้นและ วิธีการเตรียมสอบ วิชาคณิตศาสตร์ 9 วิชาสามัญ

เนื้อหาที่เน้นและ วิธีการเตรียมสอบ วิชาคณิตศาสตร์ 9 วิชาสามัญ

วิชาคณิตศาสตร์ หนึ่งในวิชาสำคัญที่ต้องสอบ และมีเนื้อหาที่ต้องเน้น ในวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับการสอบ วิชาสามัญ มีดังนี้

เซต

พื้นฐานเซตที่ต้องรู้คือ สมาชิก สับเซต และการดำเนินการทั้ง 4 ตัวคือ ยูเนียน อินเตอร์เซค ผลต่าง และคอมพลีเมนต์

ตรรกศาตร์

ไม่ค่อยออกสอบ แต่อ่านไปบ้างก็ดีนะ

จำนวนจริง

เนื้อหาที่ออกสอบส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือการแก้สมการกับการแก้อสมการ โดยในส่วนของสมการหัวข้อที่ต้องรู้คือ ทฤษฎีเศษเหลือ ผลบวกผลคูณราก และการสร้างพหุนามจากรากคำตอบของสมการ ในส่วนอสมการหัวข้อที่ต้องรู้คือการแก้อสมการพหุนามและการแก้อสมการค่าสมบูรณ์

ทฤษฎีจำนวน

เน้นเนื้อหาคือ ห.ร.ม และ ค.ร.น ออกทุกปี อาจจะมีออกการหาเศษจากการหารด้วยบางปี

ภาคตัดกรวย

เน้นเนื้อหาในเรื่องของ วงกลม วงรี พาราโบลา และไฮเพอร์โบลา โดยข้อสอบส่วนใหญ่จะออกแค่เนื้อหาเรื่องเดียวโดดๆใน 4 เรื่อง แต่อาจจะมีบางข้อที่ปนเนื้อหา 2 เรื่อง

เมทริกซ์

นื้อหาที่ต้องรู้คือ การ operation ของเมทริกซ์ การหา det และอินเวอร์สของเมทริกซ์ เนื้อหาที่ควรรู้คือ สมบัติเกี่ยวกับการคูณเมทริกซ์ด้วยเมทริกซ์

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

ที่ต้องเน้น คือ ฟังก์ชันอินเวอร์ส พีชคณิตฟังก์ชัน และฟังก์ประกอบหรือคอมโพสิทฟังก์ชัน

ฟังก์ชันExpoและฟังก์ชัน Log

เนื้อหาส่วนใหญ่ที่ออกสอบจะเป็นการแก้สมการ Expo กับ การแก้สมการLog ออกสอบในจำนวนที่เท่าๆกัน แต่บางปีก้ออกเรื่อง สมบัติ log กับการแก้อสมการ log ด้วย

ตรีโกณมิติ

เป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากที่สุดในเนื้อหาเลข ม.ปลาย โดยสิ่งที่น้องต้องทำได้คือ จำสูตรตรีโกณได้ทั้งหมด และหาค่ามุมตรีโกณพื้นฐานเป็นทุกตัว. เนื้อหาที่ออกสอบส่วนใหญ่คือเรื่อง ฟังก์ชัน arc และการประยุกต์ใช้ตรีโกณกับสามเหลี่ยมใดๆ

เวกเตอร์

ในบทนี้ส่วนใหญ่ที่ออกสอบจะเป็นเรื่องการ dot กับ cross น้องๆต้องหาผลลัพธ์ของ dot กับ การ cross เป็น สมบัติที่ออกสอบบ่อยคือ ถ้าเวกเตอร์ 2 ตัวตั้งฉากกัน dot กันจะเท่ากับ 0

จำนวนเชิงซ้อน

หลักๆที่ออกสอบจะเป็นการแปลงรูปเชิงเส้นเป็นเชิงขั้ว การดำเนินการในรูปเชิงขั้ว โดยเฉพาะการยกกำลัง และการหารากที่ n สมบัติที่น้องต้องรู้คือ ถ้า z เป็นคำตอบของสมการแล้ว สังยุคของ z จะเป็นคำตอบของสมการด้วย

ความน่าจะเป็น

สิ่งสำคัญที่น้องต้องเข้าใจคือความแตกต่างระหว่างการแบ่งกรณีและการแบ่งขั้นตอน โดยการแบ่งกรณีคือแต่ละกรณีงานเสร็จแล้ว แต่ทำได้หลายแบบ ส่วนการแบ่งขั้นตอนในแต่ละขั้นตอนงานยังไม่เสร็จ ต้องทำต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ

สถิติ

โดยเป็นสถิติทั่วไป 2 ข้อและการแจกแจงปกติ 1 ข้อ ในบทนี้น้องต้องจำสูตรให้ได้ทั้งหมด สูตรที่โจทย์ชอบเอามาหลอกบ่อยๆคือสูตรส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มประชากร โดยกลุ่มตัวอย่างจะหารด้วย N-1 แต่ประชากรจะหารด้วย N

แคลคูลัส

หลักๆเนื้อหาที่ออกสอบจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือดิฟและการอินทิเกรต โดยการดิฟส่วนใหญ่ที่ออกสอบคือเรื่องการหาค่าสูงสุดต่ำสุดทั้งสัมพัทธ์และสมบูรณ์ ส่วนการอินทิเกรตส่วนใหญ่ที่ออกสอบจะเป็นการอินทิเกรตแบบไม่จำกัดเขต และการหาพื้นที่ใต้เส้นโค้ง

ลำดับและอนุกรม

บทนี้ก็ออกสอบทุกเรื่องเลย ทั้งลำดับเลขคณิต ลำดับเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิต. อนุกรมเรขาคณิต และลิมิตอนันต์ โดยลิมิตอนันต์จะชอบออกปนกับเรื่องอื่นๆด้วย

.

ขอบคุณข้อมูล   :  boostup.in.th/content/75

error: Content is protected !!