ตารางเวลาการเกิดสุริยุปราคา 21 มิถุนายน 2563 ในประเทศไทย

สำหรับใครที่ชอบและติดตามในเรื่อง ดาราศาสตร์ ก็ได้ทราบข่าวแล้วว่า ในวันที่ 21 มิถุนายน 2563 จะเกิดปรากฎการณ์ สุริยุปราคา บางส่วนเกิดขึ้น และเพื่อไม่ให้พลาดกับปรากฏการณ์นี้ ใครอยู่จังหวัดไหน มาเช็คกันดูว่าเราสามารถดูได้กันตอนกี่โมง

ตารางเวลาการเกิดสุริยุปราคา 21 มิถุนายน 2563 ในประเทศไทย ฉบับแก้ไข

ที่มา ข้อมูล   :    สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ภาพประกอบจาก    :  techxcite.com