Press ESC to close

ม. อุบลราชธานี เปิดรับสมัครโควตาพิเศษ (รับตรงทั่วไป) ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2

ม. อุบลราชธานี เปิดรับสมัครโควตาพิเศษ (รับตรงทั่วไป) ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี เปิดรับสมัครรอบโควตาพิเศษ (รับตรงทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 หรือเทียบเท่า รอบที่ 5  รับตรงอิสระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รับสมัครและส่งเอกสารประกอบการสมัคร 9- 14 มิ.ย. 2563

2. ชำระเงินค่าสมัคร 9- 14 มิ.ย. 2563

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 16 มิ.ย. 2563

4. สอบสัมภาษณ์ 17 มิ.ย. 2563

5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 18 มิ.ย. 2563

6. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 18-19 มิ.ย. 2563

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) กลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รับสมัครและส่งเอกสารประกอบการสมัคร 9- 14 มิ.ย. 2563

2. ชำระเงินค่าสมัคร 9- 14 มิ.ย. 2563

3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 18 มิ.ย. 2563

4. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 19 มิ.ย. 2563 (เวลา 09.00-12.00 น.)

และโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) จังหวัดยโสธรและจังหวัดอำนาจเจริญวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รับสมัครและส่งเอกสารประกอบการสมัคร 9- 14 มิ.ย. 2563

2. ชำระเงินค่าสมัคร 9- 14 มิ.ย. 2563

3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 18 มิ.ย. 2563

4. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 19 มิ.ย. 2563 (เวลา 09.00-12.00 น.)

.

ระเบียบการรับสมัคร    :    เอกสาร !!

ขอบคุณข้อมูล    :    ฝ่ายรับเข้า ม.อุบล

error: Content is protected !!