Press ESC to close

ประเทศ เกาหลีใต้ ประเทศที่มีอัตราการเกิดต่ำสุดในโลก ในปัจจุบัน

ประเทศ เกาหลีใต้ ประเทศที่มีอัตราการเกิดต่ำสุดในโลก ในปัจจุบัน

ถ้าจะพูดถึงประเทศที่ได้ชื่อว่าเจริญแล้ว หลายๆ คนคงนึกถึง สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมัน อังกฤษ และอีกชื่อที่หลายๆ ก็คงนึกถึง คือประเทศ เกาหลีใต้ เพราะในรอบ 10 ปี หลังมานี้ ประเทศนี้ถือว่าพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดดอย่างมาก ทั้งทางด้านอุตสาหกรรม และด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยว แต่ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญเลยของประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือเจริญแล้วนั้น คือ ทรัพยากรมนุษย์ แต่กลับมีตัวเลขที่น่าตกใจกับประเทศนี้ คือ ประเทศเกาหลีใต้ กับ เป็นประเทศที่มีอัตราการเกิดของประชากรต่ำที่สุดในโลก โดยจากแหล่งข่าว ของ bloomberg ระบุว่า

เหตุผลสำคัญที่ทำให้อัตราการเกิดของประเทศเกาหลีใต้ ลดลงอย่างมาก มี 2 เหตุผล คืิอ
1. ชาวเกาหลีใต้อยู่เป็นโสดกันมากขึ้น
2. ชาวเกาหลีใต้แต่งงานกันช้าลง

โดยในปัจจุบัน ผู้หญิงชาวเกาหลีโดยเฉลี่ยมีลูกตอนอายุ 32.8 ปี เทียบกับ 10 ปีที่แล้วที่จะมีลูกกันตอนอายุ 30.8 ปี

และอัตราการเกิดของเด็กเกิดใหม่ต่อผู้หญิง 1 คน ของเกาหลีใต้
ในปี 2017 อัตรการเกิด 1.05 คน
และปี 2018 อัตรการเกิด 0.98 คน (ไม่ถึง 1 คน)

ซึ่งหากเทียบกับประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอัตราการเกิดต่ำ ยังมีอัตราเด็กเกิดใหม่เท่ากับ 1.48 คน ต่อผู้หญิง 1 คน

พอเป็นแบบนี้ ตัวเลขของเด็กที่เกิดรวมของประเทศเกาหลีใต้ลดลงอย่างต่อเนื่อง
ปี 1987 จำนวนเด็กเกิดใหม่ 620,000 คน
ปี 2001 จำนวนเด็กเกิดใหม่ 560,000 คน
ปี 2018 จำนวนเด็กเกิดใหม่ 327,000 คน

เทียบกับช่วงต้นทศวรรษ 1970 ที่จำนวนเด็กเกิดใหม่ในเกาหลีใต้เฉลี่ยปีละ 1,000,000 คน หรือลดลงกว่า 3 เท่า

ปัจจุบันเกาหลีใต้มีประชากร 51.2 ล้านคน

หน่วยงานที่ดูแลด้านประชากรศาสตร์ระบุว่า ถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้ นับตั้งแต่ปี 2027 เป็นต้นไป ประชากรชาวเกาหลีใต้จะเริ่มลดลงอีก

และประชากรเกาหลีใต้จะหายไป 1 ใน 3 ของทั้งหมด คิดเป็น 17.5 ล้านคน ภายใน 48 ปี ซึ่งนั่นไม่เป็นผลดีแน่ต่อการพัฒนาประเทศของพวกเขา

เรื่องนี้ทำให้นักเศรษฐศาสตร์กังวลว่า การลดลงของประชากรอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว ซึ่งกระทบทั้งฝั่งผู้ผลิต คือขาดแรงงาน และฝั่งผู้บริโภค คือขาดความต้องการในการใช้สินค้า

นอกจากนี้ จำนวนคนทำงานที่ลดลง ยังมีโอกาสที่รัฐบาลจะจัดเก็บภาษีได้น้อยลง ขณะที่มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นในการดูแลผู้สูงอายุ จนทำให้เป็นภาระของรัฐบาลในการจัดหางบประมาณมาดูแลในอนาคต

พอเรื่องเป็นแบบนี้ รัฐบาลเกาหลีใต้จึงพยายามออกมาตรการกระตุ้นให้ชาวเกาหลีมีลูกมากขึ้น เช่น การอนุญาตให้พ่อแม่สามารถลางานได้พร้อมๆ กันหลังคลอดลูก การจ่ายเงินช่วยเหลือให้พ่อที่ลางานเพื่อช่วยเลี้ยงลูก รวมทั้งการออกกฎหมายเพื่อลดชั่วโมงการทำงานในประเทศ

ซึ่งในปี 2018 งบประมาณทั้งหมดที่รัฐบาลเกาหลีใต้ใช้สนับสนุนให้คนมีลูกนั้น สูงถึง 700,000 ล้านบาท หรือเกือบ 60% ของงบประมาณที่ใช้ในการป้องกันประเทศ

ขณะที่ถ้ารวมจำนวนเงินงบประมาณตั้งแต่ปี 2006 เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้น รัฐบาลเกาหลีใต้ใช้เงินไปทั้งหมดกว่า 4.3 ล้านล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่า แค่เงินงบประมาณที่ทุ่มลงมา อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้มากนัก เพราะจำนวนเด็กเกิดใหม่ของเกาหลีใต้ยังคงลดลงเรื่อยๆ

 

ขอบคุณข้อมูล :

www.longtunman.com/18451

www.bloomberg.com/news/articles/2019-08-28/korea-baby-bust-pushes-world-s-lowest

 

error: Content is protected !!