Press ESC to close

เก็งข้อสอบ สำหรับเตรียมสอบข้อสอบ 9 วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 1

เก็งข้อสอบ สำหรับเตรียมสอบข้อสอบ 9 วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 1

วิชาคณิตศาสตร์ เป็นหนึ่งในวิชาสำคัญที่ต้องสอบ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยสนามสอบต่างๆ ที่ต้องสอบสำหรับน้องๆ ได้แก่ GAT/PAT , 9 วิชาสามัญ และ O-NET ล้วนมีวิชาคณิตศาสตร์ ด้วยกันทั้งสิ้น และด้วยวิชานี้มีความสำคัญมาก จึงต้องเน้นเป็นพิเศษ

โดยเฉพาะน้องๆ สายวิทย์ ถือเป็นวิชาสำคัญเลย จะพลาดไม่ได้นะ ซึ่งในบทความนี้พี่ก็มีแนวทางการเตรียมสอบมาฝากกัน โดยเป็นการเก็งข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ในวิชาคณิตศาสตร์ 1 สำหรับน้องๆ สายวิทย์โดยเฉพาะ บทไหนเน้น บทไหนปล่อย มาดูกันเลยจ้า

เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม

ในบทนี้เรื่องที่ออกบ่อยๆ คือ สมการเอ็กซ์โพเนนเชียล/ลอการทึม, หาค่าของลอการิทึม ไม่ยากเท่าไหร่สำหรับบทนี้ อย่าลืมเก็บให้ได้นะจ้ะ

เรขาคณิตวิเคราะห์

ในบทเรขาคณิตวิเคราะห์ เรื่องที่ออกบ่อยและออกทุกปีคือ ภาคตัดกรวย ยากหน่อย แต่สู้ๆ นะจ้ะ

ตรีโกณมิติ

บทนี้โจทย์ที่เป็นตรีโกณตรงๆ ไม่ค่อยมีพลิกแพลงมาก แต่ก็ไม่แน่นะ ที่ออกบ่อย จะเป็น การหาค่าตรีโกณมิติและ ตรีโกณมิติของรูปสามเหลี่ยม

เมทริกซ์

บทนี้เรื่องที่ออกบ่อยๆ คือ สมบัติและการดำเนินการของเมทริกซ์, ระบบสมการเชิงเส้น

จำนวนจริง

ในบทจำนวนจริง เรื่องที่ออกบ่อยและออกทุกปีคือ พหุนามและค่าสัมบูรณ์

จำนวนเชิงซ้อน

เรื่องที่ออกบ่อยๆ คือ การหาค่า z, กำลังของ i

เวกเตอร์

ในบทเวกเตอร์ เรื่องที่ออกบ่อยและออกทุกปี คือ การคูณเวกเตอร์ แต่ก็อย่าลืมอ่านหรือทบทวนในจุดอื่นๆ ด้วยนะจ้ะ

การเรียงสับเปลี่ยนและความน่าจะเป็น

บทนี้เรื่องที่ออกบ่อยๆ และออกทุกปีก็ตรงตัวเลย นั่นคือ การเรียงสับเปลี่ยน และความน่าจะเป็น บทนี้วิเคราะห์เยอะหน่อย ควรเก็บไว้ทำทีหลังจะดีมาก

ลำดับและอนุกรม

เรื่องที่ออกสอบคือ ลำดับ/อนุกรมเรขาคณิต และ ลำดับ/อนุกรมเลขคณิต

แคลคูลัส

บทนี้เรื่องที่ออกบ่อยๆ คือ ดิฟกับอินทิเกรต แค่นี้ก็ยากแล้ว  555+

สถิติ

บทสถิติเรื่องที่ออกบ่อยและออกทุกปีคือ สถิติเบื้องต้น, ตารางแจกแจงความถี่ เป็นต้น

.

ขอบคุณข้อมูล     :    school.dek-d.com/blog/tcas/9subject-math1-63

ภาพประกอบจาก     :    fife.ac.uk/news/core-skills-and-success-you-do-the-maths

error: Content is protected !!