Press ESC to close

เคยสงสัยไหม เวลาหักข้อนิ้วมือ ทำไมจึงมีเสียง ??

เคยสงสัยไหม เวลาหักข้อนิ้วมือ ทำไมจึงมีเสียง ??

นักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศส ได้ทำการศึกษาเสียงซึ่งเกิดจากพฤติกรรมการหักข้อนิ้วมือในมนุษย์ พบว่าเสียงนี้ สามารถอธิบายได้ด้วยสามสมการทางคณิตศาสตร์

นายจันดรัน สุจา ซึ่งปัจจุบันเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ในสหรัฐฯ ได้ให้เหตุผลว่า “สมการแรก อธิบายการเปลี่ยนแปลงของแรงดันในข้อกระดูกเมื่อเราหักนิ้วมือ สมการที่สอง เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว ซึ่งนำมาใช้อธิบายขนาดของฟองอากาศที่เปลี่ยนไปตามแรงดันที่เปลี่ยน และสมการที่สามที่เราเขียนขึ้น อธิบายขนาดของฟองอากาศที่เปลี่ยนไปกับฟองอากาศที่ทำให้เกิดเสียง”

เขาอธิบายว่า เมื่อหักข้อนิ้วมือ จริงๆ แล้วคือการดึงข้อต่อออกจากกัน และเมื่อทำเช่นนั้น แรงดันจะลดลง ทำให้มีฟองอากาศเกิดขึ้นในของเหลวที่หล่อลื่นบริเวณข้อต่อหรือน้ำไขข้อ

“ในกระบวนการหักข้อนิ้วมือจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของแรงดันภายในจนฟองอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดเสียงที่เราได้ยิน” นายจันดรัน สุจา กล่าว

 

ขอบคุณข้อมูล    :    www.bbc.com

 

error: Content is protected !!