Press ESC to close

โครงการเรียนล่วงหน้า ป.ตรี จาก ม. เชียงใหม่ ปี 2/2564 เทียบโอนได้ด้วยนะ

โครงการเรียนล่วงหน้า ป.ตรี จาก ม. เชียงใหม่ ปี 2/2564 เทียบโอนได้ด้วยนะ

น้องๆ คนไหนที่อยากเรียน ปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ แบบล่วงหน้าไปก่อนต้องบอกเลยว่า โอกาสมาถึงแล้ว หาเรียนผ่านก็สามารถเอาผลสอบเทียบโอนไปเรียนที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยไม่ต้องเรียนซ้ำอีกได้ ว้าว สบายๆ ไปเลย แล้วมีรายละเอียด ยังไงบ้าง ไปดูข้อมูลกันเลยดีกว่าจ้า

โครงการเรียนล่วงหน้าที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นี้ น้องๆ ม.ปลาย ก็สามารถลงเรียนร่วมได้ มีชื่อโครงการว่า “วิชาเรียนร่วม มช.”

วิชาเรียนร่วม มช. คือ

วิชาเรียนร่วม (Advanced@CMU) คือวิชาที่คณะต่าง ๆ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่เป็นบุคคลภายนอก นักเรียน นักศึกษาทุกสถาบัน คนในวัยทำงานหรือผู้สนใจทั่วไปที่ได้เข้ามาเรียนร่วมกับนักศึกษา มช. ในวิชาทั้งระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาในฐานะ ผู้เรียน โดยมีรูปแบบการเรียนการสอนและการประเมินเช่นเดียวกับนักศึกษา มช.

มุ่งหวังให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ต่อเติมความรู้เพิ่มพูนทักษะ เมื่อผ่านการประเมินผู้เรียนจะได้รับใบระเบียนการศึกษาของมช. (transcript) เป็นหลักฐานทางการศึกษา สะสมในแฟ้มผลงาน (portfolio) เพื่อใช้ในการสมัครศึกษาต่อหรือทำงาน เป็นการเรียนแบบ Non Degree หากผู้เรียนประสงค์จะเรียนเพื่อปริญญาในอนาคต ผู้เรียนต้องผ่านกระบวนคัดเลือกเป็นนักศึกษาของ มช.

ตามรูปแบบปกติ หากได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา มช. จะสามารถโอนหน่วยกิตที่ได้เก็บสะสมไว้แล้วโดยไม่ต้องเรียนวิชานั้นซ้ำอีก ผู้เรียนที่เข้ามาเรียนร่วมสามารถใช้บริการสำนักหอสมุด อินเตอร์เน็ต ITSC corner และขนส่งมวลชนในเทอมที่ลงทะเบียนได้ หากผู้เรียนไม่ประสงค์จะรับการประเมินสามารถขอเป็นผู้เข้าร่วมเรียน (visitor) ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของวิชา นักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคคลากรมช. จะได้รับการยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัย

ข้อดี ของ หลักสูตร “เรียนร่วม มช.” ล่ะ

1. หากน้องๆ เรียนผ่านในวิชานั้น แล้วสอบติดที่ ม.เชียงใหม่ สามารถเอาผลสอบราชวิชานั้นไปเทียบโอน ไม่ต้องเรียนซ้ำได้เลย นั่งชิวๆ รอเพื่อนเเรียนไปเลยว่างั้น

2. มี Transcript ใช้ยื่นรอบ Portfolio โอกาสที่จะติดที่ ม.เชียงใหม่ ก็จะมีมากขึ้น พูดง่ายๆ

มีวิชาอะไรน่าสนใจบ้าง

1. วิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ในชีวิตประจำวัน จะได้เรียนเกี่ยวกับความเป็นมาของวิศวกรรมชีวการแพทย์ ปัญญาประดิษฐ์และชีวสารสนเทศทางการแพทย์ สัญญาณชีวภาพ วัสดุชีวภาพ นาโนเทคโนโลยีกับการแพทย์ ตลอดจนเทคโนโลยีสุขภาพเกิดใหม่อื่นๆ

2. วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก จะได้เรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก อุปกรณ์การแสดงผล เทคนิคการสร้างภาพเรขาคณิต การแปลง การระบาย ส่วนของภาพ เส้นโค้ง แนะนำรูปสามมิติ การแปลงในสามมิติ การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟิก

3. วิชาแคลคูลัส 1 จะได้เรียนเกี่ยวกับ อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การประยุกต์ของอนุพันธ์ การหาปริพันธ์และการประยุกต์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบและการประยุกต์

4. วิชาชีววิทยาพื้นฐาน 1 จะได้เรียนเกี่ยวกับเซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ หลักการและเทคนิคทางชีวเคมี คาร์โบไฮเดรต ลิพิด กรดอะมิโนและโปรตีน เอนไซม์และโคเอนไซม์ กรดนิวคลีอิก การส่งผ่านอิเล็กตรอนและชีวพลังงานศาสตร์ และชีวเคมีประยุกต์

5. วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่ จะได้เรียนเกี่ยวกับ การใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ช่วยเพิ่มประสิทธิผลในสำนักงานสำหรับชีวิตสมัยใหม่ ความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การรู้สารสนเทศ

** วิชาอื่นๆ สามารถดูข้อมูลได้ที่   lifelong.cmu.ac.th

หากน้องๆ คนไหนสนใจ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 22 ตุลาคม 2564 ที่ lifelong.cmu.ac.th ระยะเวลาการเรียนร่วมเทอม 2/2564 : 8 พฤศจิกายน 2564 – 14 มีนาคม 2565

.

สอบถามรายละเอียด ได้ที่    :   www.lifelong.cmu.ac.th   (สามารถทักแชทไปได้เลยจ้า)

ขอบคุณข้อมูล    :    www.dek-d.com/tcas/58797 www.lifelong.cmu.ac.th

error: Content is protected !!