Press ESC to close

ก่อนเข้าเรียน มาเช็คข้อมูล ค่าเทอม มหาวิทยาลัยต่างๆ กันก่อน

ก่อนเข้าเรียน มาเช็คข้อมูล ค่าเทอม มหาวิทยาลัยต่างๆ กันก่อน

อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญ และมักจะเป็นปัญหา ไม่แพ้การสอบเข้าเรียนต่อ นั้นก็คือ อัตราค่าเล่าเรียน หรือ ที่เรียกกกันแบบทั่วไปว่า ค่าเทอม บางคณะบางมหาวิทยาลัย ไม่แพง ก็ไม่มีปัญหา แต่บางคณะบางมหาวิทยาลัย หนักหนาเอาเรื่องอยู่เหมือนกัน

ในบทความนี้ พี่ก็ได้ รวบรวมข้อมูลมาฝากน้องๆ กันก่อนจะเข้าเรียนในระดับ มหาวิทยาลัย ว่า เราจะต้องจ่ายค่าเทอม มากแค่ไหน

(บางมหาวิทยาลัยอาจจะไม่จะไม่ใช่ข้อมูลปีล่าสุด แต่ก็ใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นได้นะจ้ะ เพราะ คงมีการปรับขึ้น หรือ ลง อยู่เสมอสำหรับค่าเทอมในแต่ละมหาวิทยาลัย )

ค่าเทอมมหาวิทยาลัยต่างๆ

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (อัตเดตปี 63)

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ นิสิตไทย

สายวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (๑) ประมาณ  34,000 บาท

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (๒) ประมาณ 26,500  บาท

วิทยาศาสตร์กายภาพ  ประมาณ  25,500 บาท

สายสังคมศาสตร์  ประมาณ 21,000 บาท

เอกสารค่าเทอมฉบับเต็ม     :     เอกสารค่าเทอม  !!

.

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (อัพเดต ปี 63 ลดหย่อนโควิด)

เอกสารค่าเทอมฉบับเต็ม     :     เอกสารค่าเทอม  !!

.

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (อัพเดต ปี 63 ลดหย่อนโควิด)

เอกสารค่าเทอมฉบับเต็ม     :     เอกสารค่าเทอม  !!

.

4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เอกสารค่าเทอมฉบับเต็ม     :     เอกสารค่าเทอม  !!

.

5. มหาวิทยาลัยบูรพา  (อัพเดต ปี 64)

เอกสารค่าเทอมฉบับเต็ม     :     เอกสารค่าเทอม  !!

.

6. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (อัพเดต ปี 64)

เอกสารค่าเทอมฉบับเต็ม     :     เอกสารค่าเทอม  !!

.

7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เอกสารค่าเทอมฉบับเต็ม     :     เอกสารค่าเทอม  !!

.

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เอกสารค่าเทอมฉบับเต็ม     :     เอกสารค่าเทอม  !!

.

9. สถาบันเทคโนโลยี ฯ พระจอมเกล้าลาดกระบัง (อัพเดต ปี  64)

เอกสารค่าเทอมฉบับเต็ม     :     เอกสารค่าเทอม  !!

.

10. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เอกสารค่าเทอมฉบับเต็ม     :     เอกสารค่าเทอม  !!

.

11. มหาวิทยาลัยนเรศวร

เอกสารค่าเทอมฉบับเต็ม     :     เอกสารค่าเทอม  !!

.

12. มหาวิทยาลัยมหิดล  (อัพเดต ปี 64)

เอกสารค่าเทอมฉบับเต็ม     :     เอกสารค่าเทอม  !!

.

13. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อัพเดต ปี 61)

เอกสารค่าเทอมฉบับเต็ม     :     เอกสารค่าเทอม  !!

.

14. มหาวิทยาลัยศิลปากร

เอกสารค่าเทอมฉบับเต็ม     :    เอกสารค่าเทอม  !!  (ดูในประชาสัมพันธ์หลักสูตร)

.

15. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  (อัพเดต ปี 61)

เอกสารค่าเทอมฉบับเต็ม     :     เอกสารค่าเทอม  !!

.

16. มหาวิทยาลัยพะเยา  (อัพเดต ปี 64)

เอกสารค่าเทอมฉบับเต็ม     :     เอกสารค่าเทอม  !!

.

17. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (อัพเดต ปี 63)

เอกสารค่าเทอมฉบับเต็ม     :     เอกสารค่าเทอม  !!

.

18. มหาวิทยาลัยทักษิณ

เอกสารค่าเทอมฉบับเต็ม     :     เอกสารค่าเทอม  !!

.

19. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (อัพเดต ปี 63)

เอกสารค่าเทอมฉบับเต็ม     :     เอกสารค่าเทอม  !!

.

20. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (อัพเดต ปี 63)

เอกสารค่าเทอมฉบับเต็ม     :     เอกสารค่าเทอม  !!

.

21. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (อัพเดต ปี 63)

เอกสารค่าเทอมฉบับเต็ม     :     เอกสารค่าเทอม  !!

.

22. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  (อัพเดต ปี 64)

เอกสารค่าเทอมฉบับเต็ม     :     เอกสารค่าเทอม  !!

.

23. มหาวิทยาลัยแม่โจ้   (อัพเดต ปี 64)

เอกสารค่าเทอมฉบับเต็ม     :     เอกสารค่าเทอม  !!

.

24. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  (อัพเดต ปี 62)

เอกสารค่าเทอมฉบับเต็ม     :     เอกสารค่าเทอม  !!

.

25. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เอกสารค่าเทอมฉบับเต็ม     :     เอกสารค่าเทอม  !!

.

** หวังว่าจะแนวทางให้กับน้องๆ ในเรื่องของ ค่าเทอม ได้นะจ้ะ

ขอบคุณข้อมูล    :    dek-d.com/tcas/57747 , มหาวิทยาลัยต่างๆ

error: Content is protected !!