Press ESC to close

ประกาศ !! กำหนดการสอบ เตรียมทหาร เหล่าตำรวจ ประจำปี 2564

ประกาศ !! กำหนดการสอบ เตรียมทหาร เหล่าตำรวจ ประจำปี 2564

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยสำนักงานตำรวจ ได้เตรียมเปิดรับสมัครคัดเลือกของบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน เตรียมทหาร เหล่าตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี กำหนดการรับสมัครและ สอบคัดเลือก ดังนี้

.

ระเบียบการรับสมัคร   :     เอกสารการรับสมัคร  !!

สมัคร ออนไลน์    :    admission.rpca.ac.th/register

กำหนดการรับสมัคร

1. เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2564

2. สอบรอบแรก (ภาควิชาการ) วันที่ 17 เมษายน 2564

3. ประกาศผลสอบรอบแรก วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

4. สอบรอบสอง (สอบพลศึกษา, สอบสัมภาษณ์) วันที่ 4-7 พฤษภาคม 2564

5. ประกาศผลสอบรอบที่สอง วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

6. ทำสัญญามอบตัว วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

.

ขอบคุณข้อมูล    :    admission.rpca.ac.th

error: Content is protected !!