Press ESC to close

ตะลุยเนื้อหา วิชาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย สำหรับเตรียมสอบ

ตะลุยเนื้อหา วิชาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย สำหรับเตรียมสอบ

วิชาคณิตศาสตร์ เป็นหนึ่งในวิชาที่ค่อนข้างยากวิชาหนึ่งเลย ซึ่งวิชานี้หลายคนไม่ชอบ และไม่อยากสอบเลย ถ้าเลี่ยงได้ก็อยากเลี่ยง แต่ยังไงก็เลี่ยงไม่พ้นหรอก จ้า เพราะมันเป็นหนึ่งในวิชาหลักที่เราทุกคนต้องเรียนรู้ ไม่ว่าจะเรียน สายวิทย์ หรือ สายศิลป์ ก็ล้วนเจอวิชาคณิตศาสตร์ ทั้งสิ้น ถ้าวิชานี้สำคัญขนาดนี้ ต้องมีเตรียมสอบกันหน่อยดีกว่า

มาดูเนื้อหาที่ต้องสอบ กันดีกว่า

1) ตรรกศาสตร์

2) เซต

3) ระบบจำนวนจริง

4) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน

5) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

6) เรขาคณิตวิเคราะห์

7) ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม

8) เมทริกซ์

9) เวกเตอร์

10) จำนวนเชิงซ้อน

11) กำหนดการเชิงเส้น

12) ลำดับและอนุกรม

13) แคลคูลัส

14) การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่

15) ความน่าจะเป็น

16) การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

17) การแจกแจงปกติ

18) ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

.

ขอบคุณข้อมูล     :    trueplookpanya.com/tcas/article/detail/81918

error: Content is protected !!