Press ESC to close

รวมระเบียบการรับสมัคร หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต รอบโควตา ปี 2565

รวมระเบียบการรับสมัคร หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต รอบโควตา ปี 2565

สำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจอยากจะเรียนต่อ หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต โดยเฉพาะโควตาพื้นที่ ในบทความนี้พี่ก็การรวบรวมข้อมูลกำหนดการและ ระเบียบการรับสมัคร ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต รอบโควตา ปีการศึกษา 2565 มาฝากกัน

ใครที่อยากจะเรียนในหลักสูตรนี้ ลองไปเช็คข้อมูลกันดีกว่า (เฉพาะ ม.รัฐ)

1. มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการโควตาพื้นที่

กำหนดการรับสมัคร  :  1 มีนาคม  – 8 เมษายน 2565

ระเบียบการรับสมัคร   :   เอกสารประกาศ !!

.

2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการโควตาพื้นที่

กำหนดการรับสมัคร  :   4 – 8 เมษายน 2565

ระเบียบการรับสมัคร   :   เอกสารประกาศ !!

.

3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โครงการโควตาพื้นที่

กำหนดการรับสมัคร   :   1 มี.ค. 65 – 15 มี.ค. 2565

ระเบียบการรับสมัคร   :   เอกสารประกาศ !!

.

4. มหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

กำหนดการรับสมัคร   :   ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. 2565 – 14 มี.ค. 2565

ระเบียบการรับสมัคร   :   เอกสารประกาศ !!

.

5. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการโควตาพื้นที่

กำหนดการรับสมัคร   :   ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 2565 – 31 มี.ค. 2565

ระเบียบการรับสมัคร   :   เอกสารประกาศ !!

.

6. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการโควตาพื้นที่

กำหนดการรับสมัคร   :   ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 2565 – 31 มี.ค. 2565

ระเบียบการรับสมัคร   :   เอกสารประกาศ !!

.

7. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โครงการโควตาพื้นที่

กำหนดการรับสมัคร  :  วันนี้ ถึง 23 เมษายน 2565

ระเบียบการรับสมัคร  :  เอกสารประกาศ !!

.

8. มหาวิทยาลัยบูรพา

8.1 โครงการโควตาพื้นที่

8.2 โครงการรับตรงสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่นที่มิใช่สาขาเภสัชศาสตร์

กำหนดการรับสมัคร  :   15 ก.พ.-18 เม.ย.2565

ระเบียบการรับสมัคร โควตาพื้นที่  :  เอกสารประกาศ !!

ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง  :  เอกสารประกาศ !!

.

9. มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการโควตาพื้นที่

กำหนดการรับสมัคร  :  ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์- 5 มีนาคม 2565

ระเบียบการรับสมัคร  :  เอกสารประกาศ  !!

.

10. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการโควตาพื้นที่

กำหนดการรับสมัคร   :   ตั้งแต่วันที่ 14 – 28 ก.พ. 2565

ระเบียบการรับสมัคร   :   เอกสารประกาศ !!

.

11. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการโควตาพื้นที่

กำหนดการรับสมัคร   :   ตั้งแต่วันที่ 14 – 28 ก.พ. 2565

ระเบียบการรับสมัคร   :   เอกสารประกาศ !!

.

12. มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการโควตาพื้นที่

กำหนดการรับสมัคร   :   14 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

ระเบียบการรับสมัคร   :   เอกสารประกาศ !!

.

13. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการโควตาพื้นที่

กำหนดการรับสมัคร  :  14 – 24 กุมภาพันธ์ 2565

ระเบียบการรับสมัคร   :   เอกสารประกาศ !!

.

13. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการโรงเรียนกำเนิดวิทย์เข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์

กำหนดการรับสมัคร  :  14 – 24 กุมภาพันธ์ 2565

ระเบียบการรับสมัคร   :   เอกสารประกาศ !!

.

ขอบคุณข้อมูล   :   ฝ่ายรับเข้า มหาวิทยาลัยต่างๆ

error: Content is protected !!