รวมระเบียบการรับสมัคร หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต รอบโควตา ปี 2565

สำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจอยากจะเรียนต่อ หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต โดยเฉพาะโควตาพื้นที่ ในบทความนี้พี่ก็การรวบรวมข้อมูลกำหนดการและ ระเบียบการรับสมัคร ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต รอบโควตา ปีการศึกษา 2565 มาฝากกัน

ใครที่อยากจะเรียนในหลักสูตรนี้ ลองไปเช็คข้อมูลกันดีกว่า (เฉพาะ ม.รัฐ)

1. มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการโควตาพื้นที่

กำหนดการรับสมัคร  :  1 มีนาคม  – 8 เมษายน 2565

ระเบียบการรับสมัคร   :   เอกสารประกาศ !!

.

2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการโควตาพื้นที่

กำหนดการรับสมัคร  :   4 – 8 เมษายน 2565

ระเบียบการรับสมัคร   :   เอกสารประกาศ !!

.

3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โครงการโควตาพื้นที่

กำหนดการรับสมัคร   :   1 มี.ค. 65 – 15 มี.ค. 2565

ระเบียบการรับสมัคร   :   เอกสารประกาศ !!

.

4. มหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

กำหนดการรับสมัคร   :   ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. 2565 – 14 มี.ค. 2565

ระเบียบการรับสมัคร   :   เอกสารประกาศ !!

.

5. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการโควตาพื้นที่

กำหนดการรับสมัคร   :   ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 2565 – 31 มี.ค. 2565

ระเบียบการรับสมัคร   :   เอกสารประกาศ !!

.

6. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการโควตาพื้นที่

กำหนดการรับสมัคร   :   ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 2565 – 31 มี.ค. 2565

ระเบียบการรับสมัคร   :   เอกสารประกาศ !!

.

7. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โครงการโควตาพื้นที่

กำหนดการรับสมัคร  :  วันนี้ ถึง 23 เมษายน 2565

ระเบียบการรับสมัคร  :  เอกสารประกาศ !!

.

8. มหาวิทยาลัยบูรพา

8.1 โครงการโควตาพื้นที่

8.2 โครงการรับตรงสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่นที่มิใช่สาขาเภสัชศาสตร์

กำหนดการรับสมัคร  :   15 ก.พ.-18 เม.ย.2565

ระเบียบการรับสมัคร โควตาพื้นที่  :  เอกสารประกาศ !!

ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง  :  เอกสารประกาศ !!

.

9. มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการโควตาพื้นที่

กำหนดการรับสมัคร  :  ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์- 5 มีนาคม 2565

ระเบียบการรับสมัคร  :  เอกสารประกาศ  !!

.

10. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการโควตาพื้นที่

กำหนดการรับสมัคร   :   ตั้งแต่วันที่ 14 – 28 ก.พ. 2565

ระเบียบการรับสมัคร   :   เอกสารประกาศ !!

.

11. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการโควตาพื้นที่

กำหนดการรับสมัคร   :   ตั้งแต่วันที่ 14 – 28 ก.พ. 2565

ระเบียบการรับสมัคร   :   เอกสารประกาศ !!

.

12. มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการโควตาพื้นที่

กำหนดการรับสมัคร   :   14 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

ระเบียบการรับสมัคร   :   เอกสารประกาศ !!

.

13. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการโควตาพื้นที่

กำหนดการรับสมัคร  :  14 – 24 กุมภาพันธ์ 2565

ระเบียบการรับสมัคร   :   เอกสารประกาศ !!

.

13. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการโรงเรียนกำเนิดวิทย์เข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์

กำหนดการรับสมัคร  :  14 – 24 กุมภาพันธ์ 2565

ระเบียบการรับสมัคร   :   เอกสารประกาศ !!

.

ขอบคุณข้อมูล   :   ฝ่ายรับเข้า มหาวิทยาลัยต่างๆ