Press ESC to close

เรียนจบ คณะนี้ จบมาทำงานด้านไหนได้บ้าง มาลองเช็คข้อมูลกัน

เรียนจบ คณะนี้ จบมาทำงานด้านไหนได้บ้าง มาลองเช็คข้อมูลกัน

อีกหนึ่งคำถามที่น้องๆ หลายๆ คนชอบถามกันว่า เรียนจบ คณะนี้ / สาขาวิชานี้ ทำอาชีพนี้ได้ไหม จะไปทำอาชีพอื่น ได้ไหม จริงๆ เรียนอะไรมา ก็ทำได้ทุกอาชีพแหละนะ ถ้าได้รับโอกาส แต่ถ้าเราไม่มีโอกาสที่มากขนาดนั้น เรียนจบคณะ/ สาขาวิชาไหนมา ก็คงต้องทำงานตามที่เรียนมา

และคณะ/ สาขาวิชา ที่เรียนมานั้น สามารถ ทำอาชีพอะไรด้านไหน ได้บ้าง มาลองดูกันเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเข้าเรียนต่อ กันดีกว่า จ้า

.

คณะ นี้ จบมาทำงานด้านไหนได้บ้าง

1. คณะวิทยาศาสตร์

จบมาสามารถทำงาน ในด้าน

1. เป็นครู อาจารย์ ติวเตอร์

2. นักวิจัย ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือในหน่วยงามของทางราชการ

3. นักวิทยาศาสตร์ และนักวิเคราะห์ ในหน่วยงานต่างทั้งภาครัฐและเอกชน

4. โปรแกรมเมอร์ นักพัฒนาโปรแกรม (เฉพาะสายคอมพิวเตอร์)

5. นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ และคิดค้น ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

6. นักวิชาการ หรือที่ปรึกษาทางด้าน วิทยาศาสตร์ ตามสายที่เรียนมา เป็นต้น

.

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์

จบมาสามารถทำงาน ในด้าน

1. หลักๆ ก็จะเป็น วิศวกร

2. นำวิเคราะห์ นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักวิจัย คล้ายๆ กับ คณะวิทยาศาสตร์

3. วิศวกรขาย เป็นต้น

.

3. คณะรัฐศาสตร์

จบมาสามารถทำงาน ในด้าน

1. งานทางด้านราชการ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

2. งานทางด้านทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

3. งานจัดการทั่วไป ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

4. นักการทูต

5. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ของทางราชการ เป็นต้น

.

4. คณะนิติศาสตร์

จบมาสามารถทำงาน ในด้าน

1. ทนายความ

2. อัยการ ผู้พิพากษา

3. นิติกร ในหน่วยงานของภาครัฐ

4. ทำงานราชการ ด้านฝ่ายปกครอง ปลัดภำเภอ

5. ที่ปรึกษาทางด้านกฏหมาย บริษัทเอกชน เป็นต้น

.

5. คณะมนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์  (ด้านภาษา)

จบมาสามารถทำงาน ในด้าน

1. มัคคุเทศก์

2. อาจารย์ ครู ทางด้านภาษา

3. เลขานุการ

4. บรรณารักษ์

5. แอร์โฮสเตส สจ๊วต เป็นต้น

.

6. คณะนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์

จบมาสามารถทำงาน ในด้าน

1. นักข่าว ประชาสัมพันธ์

2. กองบรรณาธิการ หนังสือ หนังสือพิมพ์

3. ผู้กำกับหนัง เวที ละคร การแสดง

4. ครีเอทีฟ โฆษณา

5. ช่างภาพ

6. ดีเจ วีเจ

7. คอลัมนิสต์ เป็นต้น

.

7. คณะบริหารธุรกิจ

จบมาสามารถทำงาน ในด้าน

1. นักลงทุน

2. นักวิเคราะห์ ด้านการเงิน การตลาด

3. เจ้าหน้าที่ ธนาคาร ตำแหน่งต่างๆ

4.  เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารจัดการ และทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น

.

8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

จบมาสามารถทำงาน ในด้าน

1. สถาปนิก

2. นักออกแบบตกแต่ง ออกแบบภายใน

3. นักออกแบบสื่อโฆษณา เป็นต้น

.

9. คณะเศรษฐศาสตร์

จบมาสามารถทำงาน ในด้าน

1. นักวิเคราะห์การเงิน เศรษฐกิจ การลงทุน

2. ที่ปรึกษาด้านการเงิน

3. เจ้าหน้าที่ ในธนาคาร

4. เศรษฐกร ในหน่วยงานของภาครัฐ

5. เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานของทางภาครัฐ

6. โบรกเกอร์  เป็นต้น

.

10. คณะจิตวิทยา

จบมาสามารถทำงาน ในด้าน

1. ที่ปรึกษาด้านจิตวิทยา

2. นักวิจัย นักจิตวิทยา

3. ครู / อาจารย์ ด้านจิตวิทยา เป็นต้น

.

11. คณะศิลปกรรมศาสตร์

จบมาสามารถทำงาน ในด้าน

1. ศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดง

2. นักออกแบบ

3. แฟชั่นดีไซต์เนอร์

4. ครู / อาจารย์ เป็นต้น

.

** คณะแพทยศาสตร์ , พยาบาลศาสตร์,  คณะเภสัชศาสตร์,  คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์  คณะเหล่านี้ เชื่อว่าน้องๆ น่าจะรู้กันอยู่แล้ว ไม่ต้องอธิบายอะไรมากน้อ

.

ขอบคุณข้อมูล    :     facebook.com/OpenDurian

error: Content is protected !!