เอกสารการเรียน วิชาชีววิทยา ระดับมหาลัย อ่านจบสอบชีวะได้แน่นอน !!

ใครไม่ชอบอ่านหนังสือ ก็คงไม่ชอบวิชานี้จริงไหมจ้ะ พี่กำลังพูดถึง วิชาชีววิทยา วิชาที่ต้องอ่านเป็นส่วนใหญ่เลย 55 แต่จริงๆ ถ้าตั้งใจอ่านหน่อยวิชานี้ก็ไม่ได้ยากเท่ากับวิชาพวก ฟิสิกส์ เคมีนะ แต่ก็แล้วแต่คนชอบอีกแหละ น้อ มาในบทความนี้ก็มีหนังสือ เอกสารการเรียนมาฝากกัน เป็เนื้อหาระดับมหาวิทยาลัยเลยนะ

ซึ่ง เอกสารประกอบการสอนเป็นของ รายวิชาชีววิทยา 1 รหัสวิชา BI01101 โดยเอกสารเล่มนี้เป็นผลงานจากการศึกษาค้นคว้าตำราทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทางชีววิทยาหลายเล่ม ผู้เขียนได้สังเคราะห์และประมวลจากการอ่านและทำความเข้าใจ จึงได้แต่งและเรียบเรียงขึ้นเป็นภาษาที่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายแต่คงรายละเอียดทางวิชาการไว้อย่างครอบคลุมทุกเนื้อหาในแต่ละบทเรียน

เอกสาร ฯ เล่มนี้มีการวางกรอบและแนวทางการเขียนให้เนื้อหามีความสอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชาตามหลักสูตรและแผนบริหารการสอน นอกจากนี้ยังได้มีการเผยแพร่และใช้งานจริงในการเรียนการสอน อีกทั้งยังได้มีการปรับปรุงให้เอกสาร ฯ มีความทันสมัย สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพสำหรับใช้ในการเรียนการสอนมากที่สุด คือใครอ่านเล่มนี้จบ พี่ว่าทำข้อสอบชีวะ ได้แน่นอน

 

โหลดเอกสาร      :     เอกสาร  !!

.

ขอบคุณเอกสารจาก    :      คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี