แจกหนังสือ เขียนโปรแกรม ภาษา Python ฟรี จาก วิศวะจุฬา เลยนะ !!!

ใครบอกของฟรีไม่มีจริง 55 นี่ซิมาแล้ว โดยทาง ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำการ แจกหนังสือ E-book สอนเขียนโปรแกรมภาษา Python ใช้ประกอบการเรียนวิชา 2110101 Computer Programming ซึ่งหนังสือเล่มนี้ใช้เรียนจริงๆ ที่จุฬาเลยนะ ว้าว !! ใครที่สนใจ หรือกำลังศึกษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อยู่ อย่าลืมโหลดไปศึกษา กันนะจ้ะ

** หมายเหตุของหนังสือ

จัดพิมพ์ : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการข้อผิดพลาดใน v1.0.1

หน้า 93 : บรรทัดรองสุดท้าย เปลี่ยนจาก (2:’two’) เป็น (2,’two’)

หน้า 104 : แก้ fac,name = input().split() ทุกที่เป็น name,fac = input().split()

หน้าที่ 155 : คอลัมน์ขวา บรรทัดที่ 3 จากท้าย if self.year != rhs.year เติม : (colon)

 

โหลดหนังสือ     :     เอกสาร  !!

.

ขอบคุณข้อมูล     :    คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย