รวมระเบียบการรับสมัคร หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต รอบโควตา ปี 2565

สำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจอยากจะเรียนต่อ หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต โดยเฉพาะแพทย์ชนบท โควตาพื้นที่ ในบทความนี้พี่ก็การรวบรวมข้อมูลกำหนดการและ ระเบียบการรับสมัคร ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รอบโควตา ปีการศึกษา 2565 มาฝากกัน

ใครที่อยากจะเรียนในหลักสูตรนี้ ลองไปเช็คข้อมูลกันดีกว่า

ระเบียบการรับสมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ( เฉพาะ ม.รัฐ )

1. มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 โควตา(Quota)

กำหนดการรับสมัคร  :  1 มีนาคม – 20 เมษายน 2565

ระเบียบการรับสมัคร  :  เอกสารประกาศ !!

.

2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.1 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน

2.2 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ

2.3 โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)

กำหนดการรับสมัคร  :  ส่งเอกสารภายใน 18 มีนาคม 2565

ระเบียบการรับสมัคร  :  เอกสารประกาศ !!

.

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ

กำหนดการรับสมัคร  :  วันนี้ – 24 กุมภาพันธ์ 2565

ระเบียบการรับสมัคร  :  เอกสารประกาศ !!

.

4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กำหนดการรับสมัคร  :  4 – 8 เมษายน 2565

ระเบียบการรับสมัคร  :  เอกสารประกาศ !!

.

5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โควตาภาคใต้ 14 จังหวัด

กำหนดการรับสมัคร  :   1 มี.ค. 65 – 15 มี.ค. 65

ระเบียบการรับสมัคร  :  เอกสารประกาศ !!

.

5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

กำหนดการรับสมัคร  :   วันนี้ – 31 มี.ค. 65

ระเบียบการรับสมัคร  :  เอกสารประกาศ !!

.

6. มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

กำหนดการรับสมัคร  : วันนี้ – 25 กุมภาพันธ์ 2565

ระเบียบการรับสมัคร  :  เอกสารประกาศ !!

.

7. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กำหนดการรับสมัคร  : วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2565

ระเบียบการรับสมัคร  :  เอกสารประกาศ !!

.

8. มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข)

กำหนดการรับสมัคร  :  15 ก.พ.-18 เม.ย.2565

ระเบียบการรับสมัคร  :  เอกสารประกาศ !!

.

9. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โควตาพื้นที่

กำหนดการรับสมัคร  : วันนี้ – 23 เมษายน 2565

ระเบียบการรับสมัคร  :  เอกสารประกาศ !!

.

ขอบคุณข้อมูล   :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ