Press ESC to close

รวมระเบียบการรับสมัคร หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต รอบโควตา ปี 2565

รวมระเบียบการรับสมัคร หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต รอบโควตา ปี 2565

สำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจอยากจะเรียนต่อ หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต โดยเฉพาะแพทย์ชนบท โควตาพื้นที่ ในบทความนี้พี่ก็การรวบรวมข้อมูลกำหนดการและ ระเบียบการรับสมัคร ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รอบโควตา ปีการศึกษา 2565 มาฝากกัน

ใครที่อยากจะเรียนในหลักสูตรนี้ ลองไปเช็คข้อมูลกันดีกว่า

ระเบียบการรับสมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ( เฉพาะ ม.รัฐ )

1. มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 โควตา(Quota)

กำหนดการรับสมัคร  :  1 มีนาคม – 20 เมษายน 2565

ระเบียบการรับสมัคร  :  เอกสารประกาศ !!

.

2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.1 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน

2.2 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ

2.3 โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)

กำหนดการรับสมัคร  :  ส่งเอกสารภายใน 18 มีนาคม 2565

ระเบียบการรับสมัคร  :  เอกสารประกาศ !!

.

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ

กำหนดการรับสมัคร  :  วันนี้ – 24 กุมภาพันธ์ 2565

ระเบียบการรับสมัคร  :  เอกสารประกาศ !!

.

4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กำหนดการรับสมัคร  :  4 – 8 เมษายน 2565

ระเบียบการรับสมัคร  :  เอกสารประกาศ !!

.

5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โควตาภาคใต้ 14 จังหวัด

กำหนดการรับสมัคร  :   1 มี.ค. 65 – 15 มี.ค. 65

ระเบียบการรับสมัคร  :  เอกสารประกาศ !!

.

5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

กำหนดการรับสมัคร  :   วันนี้ – 31 มี.ค. 65

ระเบียบการรับสมัคร  :  เอกสารประกาศ !!

.

6. มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

กำหนดการรับสมัคร  : วันนี้ – 25 กุมภาพันธ์ 2565

ระเบียบการรับสมัคร  :  เอกสารประกาศ !!

.

7. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กำหนดการรับสมัคร  : วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2565

ระเบียบการรับสมัคร  :  เอกสารประกาศ !!

.

8. มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข)

กำหนดการรับสมัคร  :  15 ก.พ.-18 เม.ย.2565

ระเบียบการรับสมัคร  :  เอกสารประกาศ !!

.

9. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โควตาพื้นที่

กำหนดการรับสมัคร  : วันนี้ – 23 เมษายน 2565

ระเบียบการรับสมัคร  :  เอกสารประกาศ !!

.

ขอบคุณข้อมูล   :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ

error: Content is protected !!