Press ESC to close

รับเพิ่ม !! ม.แม่ฟ้าหลวง รอบที่ 1.2 Portfolio โครงการรับตรงสำนักวิชา ปี 64

รับเพิ่ม !! ม.แม่ฟ้าหลวง รอบที่ 1.2 Portfolio โครงการรับตรงสำนักวิชา ปี 64

มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ เพิ่มเติม ใน รอบที่ 1.2 Portfolio โครงการรับตรงสำนักวิชา ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียด ต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร เบื้องต้น

1. กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 , ปวช. / กศน. หรือ เทียบเท่า

2. GPAX และ คุณสมบัติเฉพาะ ตามสาขาวิชาสมัครกำหนด

เกณฑ์การพิจารณา

สอบสัมภาษณ์ และแฟ้มสะสมผลงาน

** สำนักวิชาที่เปิดรับ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ระเบียบการ ที่ลิงก์ด้านล่าง

.

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :    05 – 14 ก.พ. 64

ขอบคุณข้อมูล     :      admission.mfu.ac.th

error: Content is protected !!