รับเพิ่ม !! ม.แม่ฟ้าหลวง รอบที่ 1.2 Portfolio โครงการรับตรงสำนักวิชา ปี 64

มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ เพิ่มเติม ใน รอบที่ 1.2 Portfolio โครงการรับตรงสำนักวิชา ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียด ต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร เบื้องต้น

1. กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 , ปวช. / กศน. หรือ เทียบเท่า

2. GPAX และ คุณสมบัติเฉพาะ ตามสาขาวิชาสมัครกำหนด

เกณฑ์การพิจารณา

สอบสัมภาษณ์ และแฟ้มสะสมผลงาน

** สำนักวิชาที่เปิดรับ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ระเบียบการ ที่ลิงก์ด้านล่าง

.

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :    05 – 14 ก.พ. 64

ขอบคุณข้อมูล     :      admission.mfu.ac.th