Press ESC to close

รวมระเบียบการ รอบ โควตา มหาวิทยาลัยต่างๆ โซนภาคกลาง ปี 2564

รวมระเบียบการ รอบ โควตา มหาวิทยาลัยต่างๆ โซนภาคใต้ ปี 2564

หลายๆ คนที่กำลังเตรียมสอบ เข้ามหาวิทยาลัย อยู่ในปี 2564 คงกำลังวุ่นกันเลยใช่ไหมจ้ะ และก็คงกำลังหาระเบียบการรับสมัคร กันอยู่แน่ๆ ในบทความนี้ พี่ก็ได้รวบรวม ข้อมูล ตรงนี้มาฝากกัน โดยเป็น กำหนดการและระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา ของ มหาวิทยาลัย ในโซนภาคกลาง

น้องๆ ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดโซนนี้ ไปดูรายะละเอียดการรับสมัคร กันเลยจ้า

กำหนดการและระเบียบการ มหาวิทยาลัยต่างๆ

1. จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย    :      เอกสารระเบียบการ  !!

2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   :      เอกสารระเบียบการ  !!

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    :      เอกสารระเบียบการ  !!

4. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   :      เอกสารระเบียบการ  !!

5. มหาวิทยาลัยศิลปากร          :      เอกสารระเบียบการ  !!

6. มหาวิทยาลัยบูรพา              :      เอกสารระเบียบการ  !!

7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    :      เอกสารระเบียบการ  !!

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    :      เอกสารระเบียบการ  !!

9. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    :      เอกสารระเบียบการ  !!

10. มหาวิทยาลัยมหิดล               :      เอกสารระเบียบการ  !!

11. มหาวิทยาลัยนเรศวร        :      เอกสารระเบียบการ  !!

12. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช     :      เอกสารระเบียบการ  !!

13. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์       :      เอกสารระเบียบการ  !!

14. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต     :      เอกสารระเบียบการ  !!

15. สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา      :      เอกสารระเบียบการ  !!

16. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก   :      เอกสารระเบียบการ  !!

17. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ    :      เอกสารระเบียบการ  !!

18. วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ       :      เอกสารระเบียบการ  !!

19. กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล     :      เอกสารระเบียบการ  !!

20. กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ    :      เอกสารระเบียบการ  !!

.

1. ย้อนกลับไปดู รวมระเบียบการรับสมัคร โซนภาคอีสาน   :    ลิงก์พาไป !!

2. ย้อนกลับไปดู รวมระเบียบการรับสมัคร โซนภาคเหนือ   :    ลิงก์พาไป !!

3. ย้อนกลับไปดู รวมระเบียบการรับสมัคร โซนภาคใต้       :    ลิงก์พาไป !!

ขอบคุณข้อมูล   :  mytcas.com/universities

error: Content is protected !!