โควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 63

ระเบียบการ และประกาศรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2563

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้ระบบการคัดเลือก TCAS รอบที่ 2 โควตา ภาคเหนือ โดยมีประกาศ ต่างๆ ดังนี้

ลิงก์ประกาศ รับสมัคร

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 2 โควตา Quota) ระดับปริญญาตรี

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 2 โควตา Quota) ระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) คณะนิติศาสตร์

การรับสมัครสอบวิชาเฉพาะเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับสมัครสอบวิชาเฉพาะเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 2 โควตา) การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ

เอกสารแนบท้าย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 2 โควตา) การรับนักเรียนตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขา

ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 2 โควตา Quota) ระดับปริญญาตรี

ปฏิทินการรับสมัครสอบวิชาเฉพาะเพื่อใช้ในการคัดเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คณะวิจิตรศิลป์ คณะนิติศาสตร์)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม     :     เอกสาร !!

 

ขอบคุณข้อมูล    :     www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply2

 

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

คอร์สเรียนออนไลน์ ฟรี วิชาภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน

คอร์สเรียนออนไลน์ ฟรี วิชาภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน สำหรับคนไหนที่สนใจเรียนภา…