Press ESC to close

รวมระเบียบการรับสมัคร รอบ โควตา มหาวิทยาลัยต่างๆ ปี 2565

รวมระเบียบการรับสมัคร รอบ โควตา มหาวิทยาลัยต่างๆ ปี 2565

สำหรับน้องๆ ที่กำลังเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย อย่าลืมติดตามข่าวสารการรับสมัคร และศึกษาข้อมูลระเบียบการและเกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละมหาวิทยาลัยด้วยนะ แน่นอนว่าการเตรียมตัวให้พร้อมเป็นสิ่งที่ดี แต่ข้อมูลและข่าวสารการรับสมัครก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันนะ

และในบทความนี้ เพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์กับน้องๆ ที่กำลังอ่านหนังสือกันอย่างเต็มที่ พี่ก็ได้รวบรวม กำหนดการและระเบียบการรับสมัคร ของมหาวิทยาลัยต่างๆ รอบที่ 2 โควตา ปีการศึกษา 2565 มาฝากกัน

ในทุกมหาวิทยาลัย อาทิเช่น ระเบียบการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยบูรพา , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น ใครอยากเข้ามหาวิทยาลัยไหน ก็ลองไปศึกษาข้อมูลในระเบียบการกันดูนะจ้ะ

กำหนดการและระเบียบการรับสมัคร มหาวิทยาลัยต่างๆ TCAS65 Quota

1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    :    เอกสารระเบียบการ !!

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    :    เอกสารระเบียบการ !!

3. จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย    :    ระเบียบการรับสมัคร !!

4. มหาวิทยาลัยมหิดล    :    ระเบียบการรับสมัคร !!

5. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    :    เอกสารรับสมัคร !!

6. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    :    เอกสารรับสมัคร !!

7. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    :    เอกสารประกาศ !!

8. มหาวิทยาลัยขอนแก่น    :    เอกสารประกาศ !!

9. มหาวิทยาลัยบูรพา    :    ระเบียบการรับสมัคร !!

10. มหาวิทยาลัยนเรศวร    :    ระเบียบการรับสมัคร !!

11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    :    เอกสารประกาศ !!

12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    :    เอกสารประกาศ !!

13. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   :   เอกสารระเบียบการ !!

14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   :   เอกสารระเบียบการ !!

15. มหาวิทยาลัยศิลปากร    :   ระเบียบการรับสมัคร !!

16. มหาวิทยาลัยทักษิณ    :    ระเบียบการรับสมัคร !!

17. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์    :    เอกสารประกาศ !!

18. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    :    เอกสารประกาศ !!

19. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง    :    เอกสารรับสมัคร !!

20. มหาวิทยาลัยแม่โจ้    :    เอกสารรับสมัคร !!

21. มหาวิทยาลัยพะเยา    :    เอกสารประกาศ !!

22. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    :    เอกสารประกาศ !!

23. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    :    ระเบียบการรับสมัคร !!

24. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต    :    ระเบียบการรับสมัคร !!

25. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    :    เอกสารรับสมัคร !!

26. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์    :    เอกสารรับสมัคร !!

27. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์    :    เอกสารประกาศ !!

28. มหาวิทยาลัยนครพนม    :    เอกสารประกาศ !!

29. สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา    :    เอกสารระเบียบการ !!

30. สถาบันพระบรมราชชนก   :    เอกสารระเบียบการ  !!

31. กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    :    เอกสารประกาศ !!

32. กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ    :    เอกสารประกาศ !!   ( รับตรงเอง และ โควตา )

.

ขอบคุณข้อมูล   :   ฝ่ายรับเข้า มหาวิทยาลัยต่างๆ

error: Content is protected !!