Press ESC to close

สุนัขพันธุ์ ไซบีเรียนฮัสกี้ มีตาสีฟ้าเพราะ ยีนที่ซ้ำซ้อน !!

สุนัขพันธุ์ ไซบีเรียนฮัสกี้ มีตาสีฟ้าเพราะ ยีนที่ซ้ำซ้อน !!

จากการวิจัย ดวงตาสีฟ้า ของสุนัขพันธุ์  ไซบีเรียนฮัสกี้ โดยได้ทำการวิเคราะห์ดีเอ็นเอของสุนัข 6,070 ตัวทั้งพันธุ์แท้และพันทาง โดยเปรียบเทียบกับภาพถ่ายและข้อมูลอื่น ๆ ที่เจ้าของสุนัขให้มาทางแบบสำรวจออนไลน์ด้วย ซึ่งในจำนวนนี้มีสุนัขที่ตาสีฟ้าล้วนหรือสีฟ้าเป็นบางส่วนอยู่ 156 ตัว

ผลวิเคราะห์ทางพันธุกรรมพบว่า สุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้ซึ่งมีตาสีฟ้าทั้งสองข้าง จะมีความแปรผันหลากหลายทางพันธุกรรมที่เรียกว่า Haplotype แบบหนึ่ง บนโครโมโซมคู่ที่ 18 โดยหน่วยพันธุกรรมหรือยีนที่แสดงลักษณะนี้มีซ้ำกันอยู่เป็น 2 ตัว

ความแปรผันหลากหลายทางพันธุกรรมดังกล่าวไม่ใช่การกลายพันธุ์ (Mutation) เนื่องจากเป็นลักษณะแตกต่างที่พบได้มากพอสมควรในกลุ่มประชากรหนึ่ง ซึ่งในกรณีนี้ยีนตัวเดียวกันจะมีลำดับเบสต่างกันออกไปบ้างเป็นบางจุด และสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้ตาสีฟ้ามียีนที่แตกต่างนี้เพิ่มจากปกติมาอีกตัวหนึ่ง

มีการตีพิมพ์รายงานวิจัยนี้ลงในวารสาร PLOS Genetics โดยทีมผู้วิจัยเชื่อว่า สาเหตุเดียวกันนี้ยังสามารถอธิบายได้ว่าทำไมสุนัขพันธุ์ออสเตรเลียนเชเพิร์ดที่มีขนสามสีจึงมีตาสีฟ้าด้วย

ก่อนหน้านี้มีงานวิจัยที่ชี้ว่า ปัจจัยทางพันธุกรรม 2 ประการ ทำให้สุนัขพันธุ์ที่มีขนลายหินอ่อน (Merle) และลายด่าง (Piebald) มีตาสีฟ้า ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการกลายพันธุ์ของโปรตีนที่ทำให้ลายขนมีลักษณะแปลกออกไปด้วย แต่เรื่องนี้ไม่สามารถใช้อธิบายกรณีของเหล่าสุนัขพันธ์ไซบีเรียนฮัสกี้ได้

 

ขอบคุณข้อมูลจาก  :    www.bbc.com/thai/features-45766909

 

error: Content is protected !!