เกรดเฉลี่ย ขั้นต่ำที่ใช้
คณะวิทยาศาสตร์ แนะแนว
ทุนเรียน Aalto University
สังคมศึกษา pat5
สัตวแพทยศาสตร์ แนะแนว
gat เตรียมสอบ
กสพท เตรียมสอบ
เทคนิคการแพทย์ แนะแนว
pat3 เตรียมสอบ
pat2 ออกบ่อย ไม่ทิ้ง
โรงพยาบาลรามาธิบดี เกณฑ์รับเข้า 64
ภาษาอังกฤษ เรียนอย่างไร
หัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ รับตรง 63
pat2 เตรียมสอบ
รับตรง ไม่ร่วม TCAS 64