นเรศวร รอบพอร์ต ปี 2565
ราชภัฏอุดรธานี รอบพอร์ต พร้อมทุน ปี 65
ราชมงคล ระเบียบการ รอบพอร์ต ปี 65
วิชาเคมี วิชาสามัญ ปี 64 ข้อสอบเก่า
เกษตรศาสตร์ สกล รอบแรก ปี 65
ขอนแก่น รอบโควตา ปี 65
ครูรักษ์ถิ่น รุ่นที่ 3 ปี 65 ราชภัฏเชียงใหม่
คณะพยาบาลศาสตร์ มช. พอร์ต ปี 65
ราชภัฏบุรีรัมย์ รอบแรก ปี 2565
ราชภัฏสงขลา รอบพอร์ต ปี 2565
ทุนเรียนฟรี ทิสโก้ ปี 2565
มทร. พระนคร รับเข้า ปี 2565 รอบพอร์ต
พะเยา โควตาครูแนะแนว รอบพอร์ต ปี 65
ราชภัฏ อุบลราชธานี รอบที่ 1 ปี 2565
จุฬา รอบที่ 1 Port 2565