มจพ รอบพอร์ต ปี 2566
สงขลานครินทร์ รอบพอร์ต 2566
จุฬา รอบพอร์ต 66
ค่ายการศึกษา 66
ธรรมศาสตร์ รอบพอร์ต 1.2 ปี 66
รับตรง แพทย์ รังสิต 66
จุฬา แพทย์ ปี 66
ธรรมศาสตร์ แพทย์ 66
รับตรง แพทย์พระมงกุฏเกล้า ปี 66
อุบลราชธานี รอบพอร์ต ปี 66
มหาสารคาม รอบพอร์ต 66
มหิดล แพทย์ 66
มหิดล รอบพอร์ต 66
วลัยลักษณ์ รอบพอร์ต 66