สจล รอบพอร์ต ปี 2566
นเรศวร รอบพอร์ต ปี 2566
มจธ รอบพอร์ต ปี 2566
เกษตรศาสตร์ รอบ 1 ปี 2566
มศว ปี 66
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ปี 2566
มูลนิธิทิสโก้ ปี 2566
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พอร์ต
เกษตรศาสตร์ ศรีราชา รอบที่ 1 ปี 2566
เชียงใหม่ โควตา ปี 2566
โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มข ปี 2566
แพทยศาสตรบัณฑิต ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปี 2566
เชียงใหม่ รอบพอร์ต 66
นวมินทราธิราช รอบพอร์ต 66
ธรรมศาสตร์ port 2566