Press ESC to close

5 บทเน้น สำหรับเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ในวิชาต่างๆ

5 บทเน้น สำหรับเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ในวิชาต่างๆ

สำหรับน้องๆ ที่กำลังเตรียมสอบ ไม่ว่าจะสนามไหนก็ตาม อาทิ เช่น GAT/PAT , วิชาสามัญ , O-NET หรือ สนามสอบที่กำลังจะมาอย่าง TGAT / TPAT เป็นต้น ไม่ว่าจะสอบในสนามสอบไหน เนื้อหาการสอบก็ไม่ต่างกันกันเท่าไหร่

วิชาที่ต้องเน้นสำหรับการสอบ โดยเฉพาะน้องๆ สายวิทยาศาสตร์ ยังคงเป็น วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ดังนั้นอย่าลืมเตรียมความพร้อมกันให้ดีๆ ก่อนสอบนะจ้ะ

แน่นอนว่ามีหลายหลายวิชาที่ต้องอ่านและต้องทำความเข้าใจ จะให้อ่านกันแบบจริงจังหลายคนก็คงไม่ไหว มาในบทความนี้ พี่ก็มี 5 บทเน้นๆ ในแต่วิชา มาฝากน้องๆ กัน ถ้าเน้น 5 บทหลักนี้ ในทุกวิชาได้ พี่เชื่อว่า อย่างน้อย ก็มีคะแนน ไม่ต่ำกว่าครึ่งแหละน่า

ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันดีกว่า ว่าแต่ละวิชาต้องเน้นบทอะไรกันบ้าง

5 บทเน้น แต่ละวิชาเตรียมสอบ

วิชาคณิตศาสตร์

1. ความน่าจะเป็น

2. สถิติ

3. แคลคูลัส

4. ฟังก์ชัน / expo & log

5. ลำดับและอนุกรม

.

วิชาฟิสิกส์

1. การเคลื่อนที่แบบต่างๆ

2. คลื่นกลและแสง

3. งานและพลังงาน

4. ไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก

5. ความร้อนและแก๊ส

.

วิชาเคมี

1. พันธะเคมี

2. เคมีอินทรีย์

3. สมดุลเคมี

4. กรด – เบส

5. ปริมาณสารสัมพันธ์

.

วิชาชีววิทยา

1. ระบบร่างกาย

2. พันธุศาสตร์

3. พืช และการสังเคราะห์แสง

4. ระบบนิเวศ

5. เซลล์

.

วิชาภาษาไทย

1. การตีความ อนุมาน

2. การอ่านจับใจความ

3. ความคิดกับภาษา

4. สำนวน โวหาร

5. การวิเคราะห์น้ำเสียง เจตนาผู้พูด / ผู้แต่ง

.

วิชาภาษาอังกฤษ

Part 1 : Expression (คือ บทสนทนาแหละ เติมคำพูดให้เหมาะสมกับสถานการณ์)

Part 2 : Vocabulary

Part 3 : Reading

Part 4 : Structure & Writing

Part 5  : Other

.

วิชาสังคมศึกษา

1. กฏหมายและโครงสร้างการปกครอง

2. กลไกราคาและนโยบายคลัง

3. ประวัติศาสตร์ไทย สากล

4. ศาสนาพุทธ และอื่นๆ

5. ภูมิศาสตร์ไทย สากล

** อย่าลืมอ่านกันเยอะๆ นะจ้ะ น้องๆ เพราะการสอบไม่ได้มีโอกาสแก้ตัวได้บ่อยๆ นะ

ขอบคุณข้อมูล   :  สอบติด @sob_tid

error: Content is protected !!