Press ESC to close

8 คณะที่เหมาะ กับคนที่ไม่ชอบวิชา คณิตศาสตร์

8 คณะที่เหมาะ กับคนที่ไม่ชอบวิชา คณิตศาสตร์

วิชา คณิตศาสตร์ หนึ่งในวิชาที่ใครหลายคนไม่ชอบ และไม่ถนัดเอาเสียเลย โดยเฉพาะน้องๆ สายศิลป์ ที่เลือกมาเรียนสายนี้ก็เพราะไม่อยากเรียนคณิตศาสตร์ นี่แหละ จริงไหมจ้ะ แล้วถ้าเราไม่ถนัดวิชาคณิตศาสตร์นี่เลยล่ะ คือแบบว่าคิดเลขต้องใช้เครื่องคิดเลขอยู่เป็นประจำ

มาในบทความนี้พี่ก็มี 8 คณะที่เหมาะกับคนที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์ มาฝากกัน ลองไปเลือกกันดูนะจ้ะ ว่าเราถนัดทางไหน ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยว่ามีคณะอะไรบ้าง

1. คณะศิลปกรรมศาสตร์

เริ่มต้นด้วย คณะศิลปกรรมศาสตร์กันก่อนเลย คณะนี้ก็ยังเจอคณิตศาสตร์บ้างนะเป็นแบบพื้นฐานไม่ยากเท่าไหร่ น่าจะพอผ่านได้ แต่ภาพรวมส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้เรียนคณิตศาสตร์แน่นอนจ้า

ตัวอย่างวิชาคณิตศาสตร์ที่อาจจะได้เจอ

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน หรือ สถิติพื้นฐาน เป็นต้น

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เรียนอะไรบ้าง

เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาการที่เกี่ยวกับศิลปะและประยุกต์ศิลป์ โดยศึกษาทฤษฎีประวัติ เทคนิควิธีการสร้างสรรค์ เช่น การวาดภาพ การออกแบบปั้น การพิมพ์ การเล่นดนตรี และการรำ เป็นต้น

.

2. คณะมนุษยศาสตร์ / อักษรศาสตร์ กลุ่มคณะสายภาษา

ก็จะคล้ายๆ กับคณะศิลปกรรมศาสตร์ คือ เจอคณิตศาสตร์บ้าง แต่ไม่เยอะมาก ตัวสองตัวประมาณนั้นจ้า

คณะในกลุ่มนี้ เรียนอะไรบ้าง

เป็นกลุ่มของสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการศึกษาสภาวะแห่งมนุษย์โดยส่วนใหญ่ใช้กรรมวิธีเชิงวิเคราะห์, วิจารณญาณ หรือการคาดการณ์ซึ่งแตกต่างจากการเข้าสู่ปัญหาด้วยกรรมวิธีเชิงประจักษ์ด้วยธรรมชาติ, สังคมศาสตร์ โดยธรรมเนียมทั่วไปมนุษยศาสตร์รวมถึงสาขาวิชาภาษาศาสตร์โบราณและภาษาศาสตร์สมัยใหม่, วรรณคดี ประวัติศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง เป็นต้น

.

3. คณะโบราณคดี

ก็จะคล้ายๆ กับคณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะกลุ่มมนุษยศาสตร์ ก็คือ จะเจอคณิตศาสตร์บ้าง แต่ไม่เยอะมาก ตัวสองตัวเท่านั้นจ้า

คณะโบราณดี (วิชาโบราณคดี) เรียนอะไรบ้างจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของคนโบราณในทุกมิติ ไม่ว่าจะการกินอยู่ สังคม การเมือง วัฒนธรรม มีความแตกต่างจากการเรียนประวัติศาสตร์เพราะว่าโบราณคดีจะศึกษาจาก วัตถุโบราณหรือสิ่งของเก่าๆ เป็นต้น

.

4. คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ ก็จะมีเรียนคณิตศาสตร์บ้าง แต่ไม่มากก็จะเป็นพื้นฐานเหมือนกัน จะได้เรียนประมาณ 1 – 3 วิชา

ตัวอย่างวิชาคณิตศาสตร์ที่อาจจะได้เจอ

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน , สถิติพื้นฐาน , คณิตศาสตร์บูรณาการ เป็นต้น

คณะนิติศาสตร์ เรียนอะไรบ้าง

เรียนเกี่ยวกับตัวบทกฎหมาย ทำความเข้าใจข้อบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ ศึกษาเกี่ยวกับ กฎเกณฑ์ ความประพฤติ ของบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคม เป็นต้น

.

5. คณะรัฐศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์ ก็จะมีเรียนคณิตศาสตร์บ้าง แต่ไม่มากก็จะเป็นพื้นฐานเหมือนกัน จะได้เรียนประมาณ 1 – 3 วิชา ซึ่งจะคล้ายๆ กับ คณะนิติศาสตร์ เลย แต่อาจจะมีเน้นเรื่องของ ระเบียบวิจัยด้วยที่ต้องใช้คณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง

คณะรัฐศาสตร์ เรียนอะไรบ้าง

เรียนเกี่ยวกับการบริการรัฐ การเมืองการปกครอง รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งการศึกษาวิชารัฐศาสตร์นั้น เป็นการศึกษาในลักษณะของสหวิทยาการ

.

6. คณะสังคมศาสตร์ / สังคมสงเคราะห์

คณะสังคมศาสตร์ / สังคมสงเคราะห์ ก็จะมีเรียนคณิตศาสตร์บ้าง แต่ไม่มากก็จะเป็นพื้นฐานเช่นกัน จะได้เรียนเบื้องต้นประมาณ 1 – 3 วิชา

ตัวอย่างวิชาคณิตศาสตร์ที่อาจจะได้เจอ

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับอารยธรรม , สถิติพื้นฐาน , คณิตศาสตร์บูรณาการ เป็นต้น

คณะสังคมศาสตร์ / สังคมสงเคราะห์ เรียนอะไรบ้าง

เป็นสาขาวิชาที่ใช้ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำการศึกษาเกี่ยวกับโลกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสังคม รวมทั้งพฤติกรรมของมนุษย์ในแง่มุมต่าง ๆ

.

7. คณะนิเทศศาสตร์ / สื่อสารมวลชน / วารสารศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์ / สื่อสารมวลชน / วารสารศาสตร์ ก็อาจจะมีเรียนคณิตศาสตร์บ้าง ประมาณ 2-3 วิชา เป็นแบบพื้นฐานจ้า ไม่ยาก

ตัวอย่างวิชาคณิตศาสตร์ที่อาจจะได้เจอ

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับอารยธรรม , สถิติพื้นฐาน , คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน เป็นต้น

คณะนิเทศศาสตร์ / สื่อสารมวลชน / วารสารศาสตร์ เรียนอะไรบ้าง

เป็นศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับศิลปะในการสื่อสาร ประกอบด้วย หลักทฤษฎี องค์ประกอบ กระบวนการ บทบาทหน้าที่ วัตถุประสงค์ วิธีการ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เป็นต้น

.

8. คณะดนตรีและดุริยางคศาสตร์

คณะดนตรีและดุริยางคศาสตร์ ถึงคณะจะไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรเลยที่ต้องเรียนคณิตศาสตร์ แต่ก็จะได้เรียนบ้างเบื้องต้น ประมาณ 1-3 วิชานะจ้ะ สำหรับคณะนี้

ตัวอย่างวิชาคณิตศาสตร์ที่อาจจะได้เจอ

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับอารยธรรม , สถิติพื้นฐาน , คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน เป็นต้น

คณะดนตรีและดุริยางคศาสตร์ เรียนอะไรบ้าง

การเรียนก็จะเน้นในเรื่องของการเรียน ดนตรี การขับร้อง การแสดง ซะเป็นส่วนใหญ่จ้า สำหรับคณะนี้

.

หวังว่าจะแนวทางให้กับน้องๆ ในการเลือกคณะเรียนต่อได้นะจ้ะ

ขอบคุณข้อมูล   :    th.wikipedia.org/wiki/มนุษยศาสตร์  ,  campus.campus-star.com/education/76929  , campus.campus-star.com/education/84849  , admissionpremium.com/content/6347

error: Content is protected !!