Press ESC to close

รวมข้อสอบเก่า 9 วิชาสามัญ ปี 2555-2559 วิชาสังคมศาสตร์

รวมข้อสอบเก่า 9 วิชาสามัญ ปี 2555-2559 วิชาสังคมศาสตร์

เป็นอีกหนึ่งวิชาที่ใครอยากเข้า สายสังคมต้องทำคะแนนให้ดีเลย สายสังคม อาทิ เช่น นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้น วิชานี้สำคัญมาก

.

ลิงก์ข้อสอบเก่า ปี 2555 : เอกสาร !!

ลิงก์ข้อสอบเก่า ปี 2556 : เอกสาร !!

ลิงก์ข้อสอบเก่า ปี 2557 : เอกสาร !!

ลิงก์ข้อสอบเก่า ปี 2558 : เอกสาร !!

ลิงก์ข้อสอบเก่า ปี 2559 : เอกสาร !!

.

ขอบคุณข้อมูลจาก : campus.campus-star.com

error: Content is protected !!