นวมินทราธิราช รอบสอง ปี 64
อุบลราชธานี รอบโควตา ปี 64
มศว แจกทุน คณะศึกษาศาสตร์ ปี 64
ธรรมศาสตร์ ช้างเผือก ปี 64
รับตรง มทส โควตา แพทย์รับเพิ่ม ปี 64
ทักษิณ โควตา ปี 2564
โลจิสติกส์ แนะแนว
ทุนมงกุฎราชพฤกษ์ สจล ปี 64
มศว รอบโควตา ปี 2564
รับตรง เทคนิคการแพทย์ นานาชาติ วลัยลักษณ์ 64
คณะเศรษฐศาสตร์ แนะแนว
คณะเภสัชศาสตร์ แนะแนว
โควตา ภาคกลาง ปี 64
โควตา ภาคใต้ ปี 64
โควตา ภาคเหนือ ปี 64