คะแนนสูงต่ำ Admission 6 ปีหลังสุด
admission คะแนนสถิติ 64
tcas admission 1 คะแนนสูงต่ำ
admission 2 คำนวณคะแนน
คะแนนสูง-ต่ำ รวมข้อมูล
Admission รอบที่ 4 ปี 63
เกษตรศาสตร์ คะแนนสูงต่ำ รอบ3 ปี 62
รวมทุกมหาวิทยาลัย คะแนนสูงต่ำ
แม่โจ้ คะแนนสูงต่ำ
พะเยา คะแนนสูงต่ำ
มจธ คะแนนสูงต่ำ
เกษตรศาสตร์ วิธีคิดคะแนน รอบ 3 ปี 63
มหาสารคาม คะแนนสูงต่ำ รอบ 4
ขอนแก่น คะแนนสูงต่ำ รอบ 3 ปี 63
มจพ คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด รอบ 4