Press ESC to close

Short note สรุปวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ภูมิศาสตร์ สำหรับเตรียมสอบ

Short note สรุปวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ภูมิศาสตร์ สำหรับเตรียมสอบ

เรื่องนี้ก็เป็นอีกบทที่สำคัญบทหนึ่งเลยของ วิชาสังคมศึกษา ใครที่กำลังจะเรียนต่อในสายสังคมศึกษา ภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์สารสนเทศ ธรณีวิทยา ต้องมีความรู้เรื่องนี้ที่เข้าใจเลยนะ เพราะ ถ้าน้องๆ ไม่ชอบในบทเรียนเหล่านี้ การเรียนต่อในมหาวิทยาลัยของน้องๆ อาจจะไม่สนุกเลยก็ได้

ดังนั้น ถ้าหากน้องๆ ที่อยากเข้าเรียนในสายนี้ ควรจะศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจและควรหาอ่านข่าวและหาความรู้เพิ่มเติมด้วยนะจ้ะ เพราะปัจจุบันปัญหาเรื่องของแผนที่และแผ่นดินไหวเกิดบ่อยขึ้น การเรียนตามตำราอย่างเดียวอาจไม่พอ เพราะยุคสมัยเปลี่ยนไป การเรียนก็เปลี่ยนไปด้วย เราเคยอ่านหนังสือเริ่มนี้เมื่อ 5 ปี ทฤษฏีที่ว่านี้อาจใช้ไม่ได้เแล้ว

สำหรับน้องๆ ที่กำลังเตรียมสอบ แนะนำว่าอ่านข่าวสารปัจจุบัน ก่อนไปสอบด้วยนะจ้ะ และถ้าใครอยากได้สรุป Short note เรื่อง ภูมิศาสตร์ สามารถโหลดเอกสารได้จากลิงก์ด้านล่างเลยนะจ้ะ

 

โหลดเอกสาร    :    เอกสาร   !!

ต้องขอขอบคุณ ผู้ที่สร้างสรุปนี้ขึ้นมา คือ น้อง fffordream.diary20xx โดยเป็นโน๊ตจาก เว็บ clearnotebooks.com ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆ ที่กำลังเตรียมสอบ เลยเอามาฝากกันจ้า

error: Content is protected !!