Press ESC to close

กำหนดการรับสมัคร TCAS64 มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

กำหนดการรับสมัคร TCAS64 มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ได้ออกกำหนดการรับสมัคร KU-TCAS 64 ซึ่งเป็นกำหนดการของบางเขน วิทยาเขตสุพรรณบุรี และวิทยาลัยการชลประทาน (สถาบันสมทบ มก.) ส่วนกำหนดการของวิทยาเขตอื่น ๆ ให้ติดตามที่เว็บไซต์ของทาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตต่างๆ อีกครั้ง

ติดตามจำนวนรับสมัครและเกณฑ์การคัดเลือกแต่ละสาขา/แต่ละโครงการ ในวันที่ 30 ต.ค. 63 เป็นต้นไป

รายละเอียดกำหนดการรับสมัคร

กำหนดการ เกษตรศาสตร์ บางเขน 64

 

 

กำหนดการ เกษตรศาสตร์ ศรีราชา 64

 

ขอบคุณข้อมูล    :    th-th.facebook.com/kuadmission

error: Content is protected !!