Press ESC to close

TCAS64 รอบ 3 Admission 1 ที่ไม่ใช้คะแนน วิชาสามัญ ในการคัดเลือก

TCAS64 รอบ 3 Admission 1 ที่ไม่ใช้คะแนน วิชาสามัญ ในการคัดเลือก

เชื่อเลยว่าหลายๆ คนไม่ได้สอบ วิชาสามัญ เพราะไม่รู้จะเอาไปใช้กับมหาวิทยาลัยไหน เพราะส่วนใหญ่ รอบต่างๆ ก็จะเน้นคะแนน GAT/PAT , GPAX และ O-NET เป็นหลัก แต่ในปีนี้ หลายมหาวิทยาลัย รอบที่ 3 Admission 1 ก็ได้นำ คะแนนวิชาสามัญ มาคำนวณเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกด้วย เอาแล้วไง

ในบทความนี้ เหมาะเลยสำหรับน้องๆ ที่ไม่ได้สอบ สนามสอบวิชาสามัญ หรือเห็นคะแนนแล้วไม่อยากจะเอาไปยื่นคัดเลือกเลย โดยในบทความนี้ จะเป็นการรับสมัคร ของ TCAS64 ที่แค่ GAT/PAT , GPAX และ O-NET เท่านั้น มีที่ไหนบ้าง ลองไปดูกันเลยดีกว่าจ้า

การสมัคร และกำหนดการ ของ รอบ 3 Admission 1 & 2

กำหนดการรับสมัคร   :   7 – 15 พฤษภาคม 64

รับสมัครผ่านเว็บไซต์   :   student.mytcas.com

ประกาศผลครั้งที่ 1  :   26 พฤษภาคม 64

ประกาศผลครั้งที่ 2   :   1 มิถุนายน 64

ยืนยันสิทธิ์ครั้งที่ 1  :   26 – 27 พฤษภาคม 64 (ยืนยันสิทธิ์ หรือ ไม่ใช้สิทธิ์ หรือ ขอประมวลผลครั้งที่ 2)

ยืนยันสิทธิ์ครั้งที่ 2   :   อัตโนมัติ

การสละสิทธิ์   :   สละสิทธิ์ไม่ได้ แต่เลือกไม่ใช้สิทธิ์ เพื่อขอประมวลผลครั้งที่ 2 ได้  (รายละเอียดขั้นตอนนี้   :   ลิงก์พาไป !! )

.

มหาวิทยาลัย รอบ 3 Admission 1 ที่ไม่ใช้ คะแนน วิชาสามัญ

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต      :     การรับสมัคร  !!

มหาวิทยาลัยบูรพา     :     การรับสมัคร  !!

มหาวิทยาลัยนเรศวร     :     การรับสมัคร  !!

มหาวิทยาลัยพะเยา     :     การรับสมัคร  !!

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     :     การรับสมัคร  !!

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    :     การรับสมัคร  !!

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    :     การรับสมัคร  !!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต     :     การรับสมัคร  !!

สถาบันเทคโนโลยีฯ พระจอมเกล้าลาดกระบัง    :     การรับสมัคร  !!

มหาวิทยาลัยทักษิณ     :     การรับสมัคร  !!

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์    :     การรับสมัคร  !!

.

ขอบคุณข้อมูล    :  trueplookpanya.com/tcas/article/detail/88739 , mytcas.com/universities

error: Content is protected !!