Press ESC to close

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ ประจำปี 2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ ประจำปี 2565

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนที่สําเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2562 – 2564 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี ประจําปีการศึกษา 2565 จำนวน 110 คน สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ม.3 ในปีการศึกษา 2562 – 2564 และเกิดระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2547 – 31 มี.ค. 2550

ระเบียบการรับสมัคร    :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร  :  รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 – 14 มีนาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://peaevs.thaijobjob.com

.

ขอบคุณข้อมูล    :    peaevs.thaijobjob.com

error: Content is protected !!