รวม กำหนดการรับสมัคร TCAS65 มหาวิทยาลัยต่างๆ

ใกล้เข้ามาแล้วกับ TCAS65 น้องๆ ที่จะเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ต้องเริ่มเตรียมพร้อมกันได้แล้วนะจ้ะ เพราะอีกไม่นาน ก็จะเริ่มมีการสมัครคัดเลือก และสอบในสนามสอบต่างๆ กันแล้ว มาในบทความนี้ พี่ก็จะพามาดู กำหนดการรับสมัคร ของมหาวิทยาลัยต่างๆ กันก่อนว่าใน TCAS65 นี้มหาวิทยาลัยต่างๆ เขามีกำหนดการรับสมัครไว้อย่างไรกันบ้าง ถ้าพร้อมแล้วไปเช็คข้อมูลกันเลยจ้า

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1.1 รอบที่ 1  : รับสมัคร  13 – 23 ธันวาคม 2564

1.2 รอบที่ 2 : รับสมัคร  14 – 24 กุมภาพันธ์ 2565

1.3 รอบที่ 3 : รับสมัคร  2 – 10 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม   :    admissions.chula.ac.th

จุฬา tcas65

.

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.1 รอบ 1 Portfolio :  13 ธ.ค. 2564 – 14 ม.ค. 2565

2.2 รอบ 2 โควตา  :  15 ก.พ.-22 มี.ค. 2565

2.3 รอบ 3 Admission  : 2-10 พ.ค. 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม   :   admission.ku.ac.th

เกษตรศาสตร์ tcas65

.

3. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3.1 รอบ 1 Portfolio  :  1 พ.ย. – 20 ธ.ค. 2564

3.2 รอบ 2 โควตา  :  14 ก.พ. – 31 มี.ค. 2565

3.3 รอบ 3 Admission  :  2 – 10 พ.ค. 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม   :   new.reg.kmitl.ac.th/admission

สจล tcas65

.

4. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)

4.1 รอบ 1 Portfolio  :  13 – 24 ธ.ค. 2564

4.2 รอบ 2 โควตา  :  14 – 28 ก.พ. 2565

4.3 รอบ 3 Admission  :  2 – 10 พ.ค. 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม   :    admission.swu.ac.th

มศว tcas65

.

5. มหาวิทยาลัยศิลปากร

5.1 รอบ 1 Portfolio ช่วงที่ 1  :   26 ต.ค. – 8 พ.ย. 2564 ,  ช่วงที่ 2 :  7 – 21 ธ.ค. 2564

5.2 รอบ 2 โควตา  :  21 ก.พ. – 14 มี.ค. 2565

5.3 รอบ 3 Admission  :  2 – 10 พ.ค. 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม   :   admission.su.ac.th

ศิลปากร tcas65

.

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

6.1 รอบ 1 Portfolio  :  ครั้งที่ 1  : 1 ต.ค. – 1 ธ.ค. 2564 ,  ครั้งที่ 2  : 25 ธ.ค.64 – 10 ม.ค. 2565

6.2 รอบ 2 โควตา  :  1 ธ.ค. 2564 – 10 เม.ย. 2565

6.3 รอบ 3 Admission  :  2 – 10 พ.ค. 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม   :   admission.kmutnb.ac.th

มจพ tcas65

.

7. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

7.1 รอบ 1 Portfolio

7.1.1 ) โครงการเด็กดีฯ  26 ต.ค. – 4 พ.ย. 2564

7.1.2 ) โครงการอื่น ๆ  1 – 20 ธ.ค. 2564

7.2 รอบ 2 โควตา 5 ม.ค. – 28 ก.พ. 2565

7.3 รอบ 3 Admission 2 – 10 พ.ค. 2565

7.4 รอบ 4 รับตรงอิสระ  :  ครั้งที่ 1 :  25 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2565  ,  ครั้งที่ 2 : 10 – 12 มิ.ย. 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม   :   admission.msu.ac.th

มมส tcas65

.

8. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

8.1 รอบ 1 Portfolio  :  9 ธ.ค. 2564 – 3 ม.ค. 2565

8.2 รอบ 2 โควตา  :   15 ก.พ. – 17 มี.ค. 2565

8.3 รอบ 3 Admission  :  2 – 10 พ.ค. 2565

8.4 รอบ 4 รับตรงอิสระ  :  25 พ.ค. – 5 มิ.ย. 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม   :   admission.mfu.ac.th

มฟล tcas65

.

9. มหาวิทยาลัยทักษิณ

9.1 รอบ 1 Portfolio  :  9 ธ.ค. 2564 – 10 ม.ค. 2565

9.2 รอบ 2 โควตา  :  11 ก.พ.  -17 มี.ค. 2565

9.3 รอบ 3 Admission  :  2 – 10 พ.ค. 2565

9.4 รอบ 4 รับตรงอิสระ  :   25 – 29 พ.ค. 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม   :  entrance.tsu.ac.th

ทักษิณ tcas65

.

10. มหาวิทยาลัยบูรพา

10.1 รอบ 1 Portfolio  :  1 ธ.ค. 2564 – 20 ม.ค. 2565

10.2 รอบ 2 โควตา  :  15 ก.พ.  -18 เม.ย. 2565

10.3 รอบ 3 Admission  :  2 – 10 พ.ค. 2565

10.4 รอบ 4 รับตรงอิสระ  :   25 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม   :    regservice.buu.ac.th

บูรพา tcas65

.

11. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

11.1 รอบ 1 Portfolio  :  รอบ 1/1  ก.ย. – พ.ย. 2564   ,  รอบ 1/2  13 – 25 ธ.ค. 2564

11.2 รอบ 2 โควตา  :   มี.ค.  – เม.ย. 2565

11.3 รอบ 3 Admission  :  2 – 10 พ.ค. 2565

11.4 รอบ 4 รับตรงอิสระ  :   25 พ.ค. 2565 เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม   :     entrance.psu.ac.th

มอ tcas65

.

12. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12.1 รอบ 1 Portfolio  :   9 – 23 ธ.ค. 2564

12.2 รอบ 2 โควตา  :   14 – 24 ก.พ. 2565

12.3 รอบ 3 Admission  :  2 – 10 พ.ค. 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม   :     www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply

.

13. มหาวิทยาลัยพะเยา

13.1 รอบ 1 Portfolio  :  โควตาครูแนะแนว/คณะ  :  1 พ.ย. – 20 ธ.ค. 2564  , โควตาเด็กเรียนดี และอื่นๆ   :  9 ธ.ค. 2564 – 5 ม.ค. 2565

13.2 รอบ 2 โควตา  :  14 ก.พ. – 31 มี.ค. 2565

13.3 รอบ 3 Admission  :  2 – 10 พ.ค. 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม   :    admission.up.ac.th

.

14. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

14.1 รอบ 1 Portfolio  :   1 ต.ค. 2564 – 7 ม.ค. 2565

14.2 รอบ 2 โควตา  :   1 ก.พ. – 31 มี.ค. 2565

14.3 รอบ 3 Admission  :  2 – 10 พ.ค. 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม   :    admission.ssru.ac.th/isqy02/detail

.

** หากมีการประกาศกำหนดการของมหาวิทยาลัยอื่นๆ จะอัพเดตเรื่อยๆ นะจ้ะ

ขอบคุณข้อมูล   :    ฝ่ายรับเข้า ของมหาวิทยาลัยต่างๆ