Press ESC to close

รับตรง โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มรภ.อุดรธานี ปี 2564

รับตรง โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มรภ.อุดรธานี ปี 2564

มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรธานี ได้ออกประกาศ รับตรง โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยจ้า

คุณสมบัติเบื้องต้น

1. สัญชาติไทย

2. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในปี 2563

3. ครอบครัวมีรายได้ต่อเดือน เฉลี่ยคนละไม่เกิน  3,000 บาท/คน

4. เกรดเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50

รายละเอียดอื่นๆ สามารถดูได้ที่ระเบียบการ ด้านล่างนี้เลยจ้า  **คุณสมบัติไม่ตรง ไม่สามารถสมัครได้นะจ้ะ

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสารการสมัคร  !!

.

สอบถามเพิ่มเติม  :  ติดต่อสอบถามมาที่ อ.ญาดา ช่อสูงเนิน 062-2954054

ข้อมูล   :   เพจ  โครงการครูรักษ์ถิ่น มรภ.อุดรธานี

error: Content is protected !!