รับตรง โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มรภ.อุดรธานี ปี 2564

มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรธานี ได้ออกประกาศ รับตรง โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยจ้า

คุณสมบัติเบื้องต้น

1. สัญชาติไทย

2. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในปี 2563

3. ครอบครัวมีรายได้ต่อเดือน เฉลี่ยคนละไม่เกิน  3,000 บาท/คน

4. เกรดเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50

รายละเอียดอื่นๆ สามารถดูได้ที่ระเบียบการ ด้านล่างนี้เลยจ้า  **คุณสมบัติไม่ตรง ไม่สามารถสมัครได้นะจ้ะ

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสารการสมัคร  !!

.

สอบถามเพิ่มเติม  :  ติดต่อสอบถามมาที่ อ.ญาดา ช่อสูงเนิน 062-2954054

ข้อมูล   :   เพจ  โครงการครูรักษ์ถิ่น มรภ.อุดรธานี