Press ESC to close

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ความรู้ทางด้าน การแพทย์ เรียนจบมีใบประกาศให้ด้วย

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ความรู้ทางด้าน การแพทย์ เรียนจบมีใบประกาศให้ด้วย

เอาใจน้องๆ ที่สนใจและอยากเรียนต่อทางด้าน การแพทย์ กันหน่อย โดยในบทความนี้พี่ก็มี คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี เรื่องความรู้ทางด้านการแพทย์ และทันตแพทย์ มาฝากกัน เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ และศึกษาต่อ คณะแพทยศาสตร์ และ คณะทันตแพทยศาสตร์ ต่อไป

สำหรับใคร ที่สนใจและอยากเรียนรู้บทเรียนต่างๆ ในด้านการแพทย์ ลองเข้าไปลงเรียนกันได้นะจ้ะ เรียนฟรี หากเรียนจบผ่านเกณฑ์มีใบประกาศนียบัตรรับรองให้ด้วยนะ ถ้าพร้อมกันแล้ว ไปดูกันดีกว่า ว่ามีคอร์สเรียนไหนน่าเรียนกันบ้าง

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการแพทย์

อาจารย์ผู้สอน   :   คณะอาจารย์ จากคณะคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เนื้อหาที่จะได้เรียน

เรียนรู้กฎหมายระหว่างประเทศที่สำคัญและหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่มีผลต่อการออกกฎหมายการแพทย์ของไทย กฎหมายและกฎเกณฑ์สำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์และความรับผิดของแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี จาก   :   Thaimooc

ลงทะเบียนเรียน   :   ไปที่รายวิชา !!

ระยะเวลาที่เรียนได้    :     วันนี้  –  ไม่ได้กำหนดวันปิดเรียน

.

2. การตรวจมะเร็งในช่องปากด้วยตนเอง

อาจารย์ผู้สอน   :   คณะอาจารย์ จากภาควิชาชีววิทยาช่องปาก และวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื้อหาที่จะได้เรียน

การแนะนำอวัยวะภายในช่องปาก โดยเน้นที่เนื้อเยื่ออ่อนส่วนต่าง ๆ ในช่องปากที่นอกเหนือจากฟัน โดยผู้เรียนสามารถทำการตรวจดูได้ด้วยตนเองโดยอาศัยวิธีการต่าง ๆ ที่จะได้อธิบายเป็นขั้นตอนการตรวจอย่างเป็นระบบ

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา , ผู้ที่สนใจทางด้านทันตแพทย์

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น – ปานกลาง

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี จาก   :   Thaimooc

ลงทะเบียนเรียน   :   ไปที่รายวิชา !!

ระยะเวลาที่เรียนได้    :     วันนี้  –  ไม่ได้กำหนดวันปิดเรียน

.

3. ช่องปากและฟันตรวจเองได้ง่ายนิดเดียว ฉบับทันตแพทย์สอน

อาจารย์ผู้สอน   :   คณะอาจารย์ จากภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื้อหาที่จะได้เรียน

ความเข้าใจ และฝึกฝนความสามารถในการตรวจโรคของช่องปากและฟันนั้น มีความสำคัญต่อทั้งประชาชนทั่วไป รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางสุขภาพ

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา , ผู้ที่สนใจทางด้านทันตแพทย์

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น – ปานกลาง

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี จาก   :   Thaimooc

ลงทะเบียนเรียน   :   ไปที่รายวิชา !!

ระยะเวลาที่เรียนได้    :     วันนี้  –  ไม่ได้กำหนดวันปิดเรียน

.

4. ศาสตร์แห่งการชะลอวัย

อาจารย์ผู้สอน   :   คณะอาจารย์ จากภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เนื้อหาที่จะได้เรียน

กลไกการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายที่เกิดขึ้นตามวัย ปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก การประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อป้องกัน

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา , ผู้ที่สนใจทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น – ปานกลาง

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี จาก   :   Thaimooc

ลงทะเบียนเรียน   :   ไปที่รายวิชา !!

เริ่มเรียนได้ตั้งแต่   :   วันนี้ – 6 พฤศจิกายน 2021

.

5. การถ่ายภาพรังสีภายในช่องปากทางทันตกรรม

อาจารย์ผู้สอน   :   คณะอาจารย์ จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื้อหาที่จะได้เรียน

เนื้อหาวิชาจะเกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายภาพรังสีในช่องปากชนิดต่างๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในขบวนการการถ่ายภาพและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา , ผู้ที่สนใจทางด้านทันตแพทย์

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น – ปานกลาง

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี จาก   :   Thaimooc

ลงทะเบียนเรียน   :   ไปที่รายวิชา !!

ระยะเวลาที่เรียนได้    :     วันนี้  –  ไม่ได้กำหนดวันปิดเรียน

.

6. ภูมิคุ้มกันวิทยา

อาจารย์ผู้สอน   :   คณะอาจารย์ จากภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เนื้อหาที่จะได้เรียน

ความรู้พื้นฐานของระบบวิทยาภูมิคุ้มกันของร่างกาย เซลล์และอวัยวะที่เกี่ยวข้องของระบบภูมิคุ้มกัน การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันที่มีมากำเนิดและระบบภูมิคุ้มกันแบบปรับได้ แอนติเจน แอนติบอดี ระบบคอมพลีเมนต์ ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี ภาวะภูมิแพ้ตนเอง

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา , ผู้ที่สนใจทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น – ปานกลาง

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี จาก   :   Thaimooc

ลงทะเบียนเรียน   :   ไปที่รายวิชา !!

เริ่มเรียนได้ตั้งแต่   :   วันนี้ – 25 พฤศจิกายน 2021

.

7. ความร่วมมือในการรักษาด้วยยา

อาจารย์ผู้สอน   :   คณะอาจารย์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เนื้อหาที่จะได้เรียน

การวิเคราะห์ในการใช้ยาเชิงคุณภาพ การติดตามและกลไกการส่งเสริมความร่วมมือของผู้ป่วยในการรักษาด้วยยา

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา , ผู้ที่สนใจทางด้านเภสัชศาสตร์ , แพทยศาสตร์ , พยาบาลศาสตร์

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น – ปานกลาง

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี จาก   :   Thaimooc

ลงทะเบียนเรียน   :   ไปที่รายวิชา !!

เริ่มเรียนได้ตั้งแต่   :   วันนี้ – 6 พฤศจิกายน 2021

.

วิธีสมัครสมาชิก เพื่อลงทะเบียนเรียน (Thaimooc)   :    เอกสารการสมัครสมาชิก  !!

** อย่าลืมศึกษารายละเอียด แต่ละรายวิชาก่อนลงทะเบียนเรียนนะจ้ะ

.

ขอบคุณข้อมูล   :   facebook.com/thaimooc

error: Content is protected !!