คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ความรู้ทางด้าน การแพทย์ เรียนจบมีใบประกาศให้ด้วย

เอาใจน้องๆ ที่สนใจและอยากเรียนต่อทางด้าน การแพทย์ กันหน่อย โดยในบทความนี้พี่ก็มี คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี เรื่องความรู้ทางด้านการแพทย์ และทันตแพทย์ มาฝากกัน เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ และศึกษาต่อ คณะแพทยศาสตร์ และ คณะทันตแพทยศาสตร์ ต่อไป

สำหรับใคร ที่สนใจและอยากเรียนรู้บทเรียนต่างๆ ในด้านการแพทย์ ลองเข้าไปลงเรียนกันได้นะจ้ะ เรียนฟรี หากเรียนจบผ่านเกณฑ์มีใบประกาศนียบัตรรับรองให้ด้วยนะ ถ้าพร้อมกันแล้ว ไปดูกันดีกว่า ว่ามีคอร์สเรียนไหนน่าเรียนกันบ้าง

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการแพทย์

อาจารย์ผู้สอน   :   คณะอาจารย์ จากคณะคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เนื้อหาที่จะได้เรียน

เรียนรู้กฎหมายระหว่างประเทศที่สำคัญและหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่มีผลต่อการออกกฎหมายการแพทย์ของไทย กฎหมายและกฎเกณฑ์สำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์และความรับผิดของแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี จาก   :   Thaimooc

ลงทะเบียนเรียน   :   ไปที่รายวิชา !!

ระยะเวลาที่เรียนได้    :     วันนี้  –  ไม่ได้กำหนดวันปิดเรียน

.

2. การตรวจมะเร็งในช่องปากด้วยตนเอง

อาจารย์ผู้สอน   :   คณะอาจารย์ จากภาควิชาชีววิทยาช่องปาก และวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื้อหาที่จะได้เรียน

การแนะนำอวัยวะภายในช่องปาก โดยเน้นที่เนื้อเยื่ออ่อนส่วนต่าง ๆ ในช่องปากที่นอกเหนือจากฟัน โดยผู้เรียนสามารถทำการตรวจดูได้ด้วยตนเองโดยอาศัยวิธีการต่าง ๆ ที่จะได้อธิบายเป็นขั้นตอนการตรวจอย่างเป็นระบบ

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา , ผู้ที่สนใจทางด้านทันตแพทย์

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น – ปานกลาง

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี จาก   :   Thaimooc

ลงทะเบียนเรียน   :   ไปที่รายวิชา !!

ระยะเวลาที่เรียนได้    :     วันนี้  –  ไม่ได้กำหนดวันปิดเรียน

.

3. ช่องปากและฟันตรวจเองได้ง่ายนิดเดียว ฉบับทันตแพทย์สอน

อาจารย์ผู้สอน   :   คณะอาจารย์ จากภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื้อหาที่จะได้เรียน

ความเข้าใจ และฝึกฝนความสามารถในการตรวจโรคของช่องปากและฟันนั้น มีความสำคัญต่อทั้งประชาชนทั่วไป รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางสุขภาพ

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา , ผู้ที่สนใจทางด้านทันตแพทย์

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น – ปานกลาง

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี จาก   :   Thaimooc

ลงทะเบียนเรียน   :   ไปที่รายวิชา !!

ระยะเวลาที่เรียนได้    :     วันนี้  –  ไม่ได้กำหนดวันปิดเรียน

.

4. ศาสตร์แห่งการชะลอวัย

อาจารย์ผู้สอน   :   คณะอาจารย์ จากภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เนื้อหาที่จะได้เรียน

กลไกการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายที่เกิดขึ้นตามวัย ปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก การประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อป้องกัน

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา , ผู้ที่สนใจทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น – ปานกลาง

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี จาก   :   Thaimooc

ลงทะเบียนเรียน   :   ไปที่รายวิชา !!

เริ่มเรียนได้ตั้งแต่   :   วันนี้ – 6 พฤศจิกายน 2021

.

5. การถ่ายภาพรังสีภายในช่องปากทางทันตกรรม

อาจารย์ผู้สอน   :   คณะอาจารย์ จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื้อหาที่จะได้เรียน

เนื้อหาวิชาจะเกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายภาพรังสีในช่องปากชนิดต่างๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในขบวนการการถ่ายภาพและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา , ผู้ที่สนใจทางด้านทันตแพทย์

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น – ปานกลาง

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี จาก   :   Thaimooc

ลงทะเบียนเรียน   :   ไปที่รายวิชา !!

ระยะเวลาที่เรียนได้    :     วันนี้  –  ไม่ได้กำหนดวันปิดเรียน

.

6. ภูมิคุ้มกันวิทยา

อาจารย์ผู้สอน   :   คณะอาจารย์ จากภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เนื้อหาที่จะได้เรียน

ความรู้พื้นฐานของระบบวิทยาภูมิคุ้มกันของร่างกาย เซลล์และอวัยวะที่เกี่ยวข้องของระบบภูมิคุ้มกัน การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันที่มีมากำเนิดและระบบภูมิคุ้มกันแบบปรับได้ แอนติเจน แอนติบอดี ระบบคอมพลีเมนต์ ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี ภาวะภูมิแพ้ตนเอง

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา , ผู้ที่สนใจทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น – ปานกลาง

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี จาก   :   Thaimooc

ลงทะเบียนเรียน   :   ไปที่รายวิชา !!

เริ่มเรียนได้ตั้งแต่   :   วันนี้ – 25 พฤศจิกายน 2021

.

7. ความร่วมมือในการรักษาด้วยยา

อาจารย์ผู้สอน   :   คณะอาจารย์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เนื้อหาที่จะได้เรียน

การวิเคราะห์ในการใช้ยาเชิงคุณภาพ การติดตามและกลไกการส่งเสริมความร่วมมือของผู้ป่วยในการรักษาด้วยยา

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา , ผู้ที่สนใจทางด้านเภสัชศาสตร์ , แพทยศาสตร์ , พยาบาลศาสตร์

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น – ปานกลาง

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี จาก   :   Thaimooc

ลงทะเบียนเรียน   :   ไปที่รายวิชา !!

เริ่มเรียนได้ตั้งแต่   :   วันนี้ – 6 พฤศจิกายน 2021

.

วิธีสมัครสมาชิก เพื่อลงทะเบียนเรียน (Thaimooc)   :    เอกสารการสมัครสมาชิก  !!

** อย่าลืมศึกษารายละเอียด แต่ละรายวิชาก่อนลงทะเบียนเรียนนะจ้ะ

.

ขอบคุณข้อมูล   :   facebook.com/thaimooc