Press ESC to close

คอร์สเรียน ออนไลน์ฟรี วิชาทางด้านวิทย์สุขภาพ จาก ม.เชียงใหม่

คอร์สเรียน ออนไลน์ฟรี วิชาทางด้านวิทย์สุขภาพ จาก ม.เชียงใหม่

น้องๆ คนไหนที่อยากเรียนต่อในคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ อย่างเช่น คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นต้น ในบทความนี้พี่ก็มีสิ่งดีๆ มาฝากกัน สำหรับให้น้องๆ ได้ศึกษาหาความรู้กันก่อนที่จะไปเรียนต่อในคณะเหล่านี้แบบจริงจัง โดยในบทความนี้พี่ก็มี คอร์สเรียน ฟรี แบบออนไลน์ มาฝากกัน ในวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( CMU MOOC )

สำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจ อยากลองเรียน หาความรู้เพิ่มเติม ลองมาดูกันดีกว่าว่ามีวิชาอะไรให้เรียนบ้าง ที่สำคัญ เรียนจบมีใบประกาศนีบัตรให้ด้วยนะ (สำหรับน้องๆ มัธยม สามารถเอาไปใส่ในพอร์ตโฟลิโอเก็บเป็นผลงานได้เลย)

1. การดูแลเด็กตามหลักฐานเชิงประจักษ์ (EVIDENCE BASED PRACTICE IN CHILD CARE)

อาจารย์ผู้สอน   :   คณะพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื้อหาที่จะได้เรียน

จะได้เรียน จะได้ศึกษาใน 5 ประเด็นหลักได้แก่ 1) หลักฐานเชิงประจักษ์  2) การประเมินสัญญาณชีพและภาวะโภชนาการ  3) การทำความสะอาดร่างกายเด็กประจำวัน  4) การดูแลเด็กที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ และ 5) การดูแลเด็กที่มีปัญหาระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น

รูปแบบการเรียน

เรียนออนไลน์ ศึกษาด้วยตัวเอง และมีแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre – test) แบบทดสอบหลังเรียน (Post – test)

เนื้อหาวิชานี้เหมาะกับใคร     :    ผู้ที่สนใจศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ , นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

ลงทะเบียนเรียน    :      ไปที่รายวิชา  !!

เริ่มเรียนได้ตั้งแต่    :     วันนี้ –  30 / 11 / 2568    (เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอดชีพ)

.

2. วิชาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารกป่วย

อาจารย์ผู้สอน   :   คณะพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื้อหาที่จะได้เรียน

จะได้เรียน เรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรคที่มีการระบาดทางอากาศ ยกตัวอย่าง เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ และโควิด-19 เพื่อสร้างความเข้าใจถึงลักษณะของเชื้อโรค การดำเนินของโรค และ การแพร่กระจายของโรคไปยังผู้อื่น เป็นต้น

รูปแบบการเรียน

เรียนออนไลน์ ศึกษาด้วยตัวเอง และมีแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre – test) , กิจกรรมระหว่างเรียน , แบบทดสอบหลังเรียน (Post – test)

เนื้อหาวิชานี้เหมาะกับใคร     :   ผู้ที่สนใจศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ , นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

ลงทะเบียนเรียน    :      ไปที่รายวิชา  !!

เริ่มเรียนได้ตั้งแต่    :     วันนี้ –  08 / 10 / 2565  (เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอดชีพ)

.

3. ปกติรูปแบบใหม่ในการทำฟัน (THE NEW NORMAL FOR YOUR DENTAL VISIT)

อาจารย์ผู้สอน   :   คณะทันตแพทยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื้อหาที่จะได้เรียน

จะได้เรียน เรื่องการส่งเสริมโภชนาการสำหรับมารดาที่มีทารกป่วย กลยุทธ์ในการส่งเสริมให้มารดา ทารกป่วยคงน้ำนมไว้ กลยุทธ์การสอนมารดาป้อนนมแก่ทารกป่วยด้วยวิธีการต่างๆ ตลอดจนให้ ครอบครัวมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารกป่วย โดยใช้กระบวนการพยาบาล แนวคิดที่เกี่ยวข้องและหลักฐานเชิงประจักษ์ เป็นต้น

รูปแบบการเรียน

เรียนออนไลน์ ศึกษาด้วยตัวเอง และมีแบบทดสอบหลังเรียน (Post – test)

เนื้อหาวิชานี้เหมาะกับใคร     :  ประชาชนทั่วไป นักศึกษา พยาบาล ทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์

ลงทะเบียนเรียน    :      ไปที่รายวิชา  !!

เริ่มเรียนได้ตั้งแต่    :     วันนี้ –  31 / 12 / 2564  (เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอดชีพ)

.

4. สรีรวิทยาระบบหัวใจและหลอดเลือด

อาจารย์ผู้สอน   :   คณะแพทยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื้อหาที่จะได้เรียน

1. ทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม

2. สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือนำสถิติมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์

3. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม

รูปแบบการเรียน

เรียนออนไลน์ ศึกษาด้วยตัวเอง และมีแบบทดสอบหลังเรียน (Post – test)

เนื้อหาวิชานี้เหมาะกับใคร     :  ผู้ที่สนใจเรียนต่อในคณะแพทยศาสตร์ (ระดับความยากค่อนข้างสูง)

ลงทะเบียนเรียน    :      ไปที่รายวิชา  !!

เริ่มเรียนได้ตั้งแต่    :     วันนี้ –  08 / 10 / 2564  (เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอดชีพ)

.

** สนใจวิชาไหนก็ลองอ่านรายละเอียดให้ดีก่อนที่จะลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นๆ นะจ้ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก     :       mooc.cmu.ac.th

error: Content is protected !!