Press ESC to close

จุดเน้น วิชาต่างๆ ใน 9 วิชาสามัญ สำหรับเตรียมสอบ

จุดเน้น วิชาต่างๆ ใน 9 วิชาสามัญ สำหรับเตรียมสอบ

9 วิชาสามัญ เป็นหนึ่งในสนามสอบ ที่มีความสำคัญอย่างมากกับการสอบของน้องๆ ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เพราะในการสอบนี้ คะแนน ใช้ในการยื่นได้หลายมหาวิทยาลัย อาทิ เช่น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นต้น และยัง เป็นหนึ่งในส่วนประกอบของคะแนน กสพท. ด้วย ใครที่อยากเรียน แพทย์ เภสัช สัตวแพทย์ การสอบในสนามสอบนี้สำคัญมาก

วิชาชีววิทยา 

ข้อสอบชีววิทยา นั้นไม่ได้ออกลึกมากมายอยู่แล้ว เพียงแต่จะต้องใช้การวิเคราะห์เข้ามาช่วยในการทำข้อสอบด้วย บางข้ออาจจะถามเรื่องที่เราคิดว่าง่าย ๆ บทที่ต้องเน้น ก็จะเป็น อาณาจักรพืช สัตว์ , เซลล์ , พันธุศาสตร์ เป็นต้น

วิชาเคมี

ความยาก ของวิชาเคมีในการสอบ 9 วิชาสามัญนั้นถือว่าไม่ยากมากเท่าไหร่ อีกทั้งยังมีจำนวนข้อที่ถือว่าไม่เยอะเมื่อเทียบกับชีวะ จึงเป็นข้อสอบส่วนที่น้อง ๆ ควรเก็บคะแนนให้ได้ดี ๆ บทที่เน้น เช่น สมดุลเคมี เคมีอินทรีย์ อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี เป็นต้น

วิชาฟิสิกส์

บอกว่ายาก ซึ่งฟิสิกส์ในข้อสอบ 9 วิชาสามัญนั้นในปีหลัง ๆ มานี้ข้อสอบจะออกมาเพื่อวัดความเข้าใจมากขึ้น ไม่ใช่ลักษณะแบบแทนสูตรแล้วตอบ เหมือนเมื่อก่อน

บทที่เน้น เช่น เสียง แสง แรง กลศาสตร์เบื้องต้น เป็นต้น

วิชาคณิตศาสตร์ 1 , 2 

ความยากของข้อสอบอาจจะไม่เท่า PAT 1 แต่อย่างไรก็ตามมีข้อควรระวังในการทำคือ อย่าพลาดง่าย เพราะมันอาจมีกับดักซ่อนอยู่ในโจทย์ ดังนั้นพยายามอ่านโจทย์ดี ๆ ว่าโจทย์ถามอะไร และคิดเลขดี ๆ บทเน้น เช่น แคลคูลัส ความน่าจะเป็น เซต เป็นต้น

วิชาภาษาไทย และวิชาสังคม

ภาษาไทย ข้อสอบวิชานี้ไม่เน้นออกหลักภาษาเท่าไหร่นัก จะมีข้อสอบหลักภาษาอยู่บ้าง แต่ส่วนใหญ่ ๆ จะเป็นการวิเคราะห์มากกว่า เช่น การตีความจากบทความ การตีความจากกลอน เป็นต้น

วิชาสังคม ข้อสอบวิชานี้นั้นออกได้หลากหลายอย่างมาก เนื้อหาเยอะมาก จนไม่รู้จะแนะนำอย่างไร เน้นให้ ไปตามอ่านข่าวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบ ๆ และข่าวสังคมทั่วไป

วิชาภาษาอังกฤษ

ข้อสอบภาษาอังกฤษนั้นจะพยายามวัดทุก skill ของน้อง ๆ ไม่ว่าจะเป็น reading writing listening และ speaking ข้อสอบสามารถออกได้หลากหลายเพื่อวัดทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน

วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ข้อสอบของวิชานี้ เนื้อหาจะไม่ค่อยหนักมาก เพราะเป็นการสอบของน้องๆ สายศิลป์ แต่ก็ต้องอ่านหนังสือด้วยนะ เพราะ มีความเยอะของเนื้อหาอยู่เหมือนกัน นะ บทที่เน้น เช่น ปิโตรเลียม การเคลื่อนที่ พลังงานนิวเคลียร์ เป็นต้น

เนื้อหาที่ออกสอบ ปีเก่า เอามาไว้เป็นแนวทาง นะจ้ะ    :     เอกสาร  !!

.

ขอบคุณเนื้อหา    :  top-atutor.com/15514451/จุดเน้น-9-วิชาสามัญ-ฉบับเตรียมสอบหมอ

error: Content is protected !!