ดุริยางค์ทหารบก รับสมัครนักเรียนปี 2563

ระเบียบการรับสมัคร นักเรียนดุริยางค์ทหารบก ประจำปี 2563 เรียนจบมีงานทำเลย !!

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ดุริยางค์ทหารบก ประจำปี 2563 โดยโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก เป็นสถาบันการศึกษาของ กองทัพบก มีภารกิจผลิตบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ทางดุริยางคศาสตร์ มีจริยธรรม มีพลานามัยที่สมบูรณ์ และมีระเบียบวินัยทางทหารสำหรับการเป็นข้าราชการเหล่าทหารดุริยางค์ของกองทัพบก

หลักสูตรการเข้าศึกษา

1. หลักสูตรนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี ตามหลักสูตรทั้งวิชาสามัญ วิชาดุริยางคศาสตร์ วิชาทหาร และอื่นๆ
2. ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ได้รับวุฒิการศึกษาของโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก และเป็นนายทหารประทวน เหล่าทหารดุริยางค์ และกระทรวงศึกษาธิการเทียบคุณวุฒิเท่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และจะได้รับการบรรจุ เข้ารับราชการยศสิบตรี อัตราเงินเดือน ป.1 ชั้น 17
(9,910 บาท) และได้รับสิทธิอื่นๆ ตามที่ทางราชการกำหนด

**หลักฐานการสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร สามารถดูได้จากระเบียบการรับสมัคร ด้านล่างนี้เลยจ้า

ระเบียบการ และข้อมูลการรับสมัคร   :    เอกสาร !!

 

ระยะเวลารับสมัคร    :        2 ธ.ค. 62 – 26 ม.ค. 63

ขอบคุณข้อมูล   :    www.rtabs.net

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์ น้องๆ สายวิทยาศาสตร์ ที่กำลังอ่านหนังสือเพื่อเต…