Press ESC to close

เทคนิคการทำ พอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) 10 หน้า สำหรับเตรียมยื่นมหาวิทยาลัย

เทคนิคการทำ พอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) 10 หน้า สำหรับเตรียมยื่นมหาวิทยาลัย

สำหรับน้องๆ คนไหนที่กำลังเตรียมตัวทำ พอร์ตโฟลิโอ อยู่นั้นก็คงสงสัยกันอยู่ว่าควรจะเริ่มตรงไหนดี ใน 10 หน้าควรประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ในบทความนี้เราจะมาดูกันว่า ใน พอร์ต 10 หน้า ที่เราต้องทำเพื่อยื่นเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนั้น ควรจะทำอย่างไรดี

เริ่มต้นด้วย พอร์ต 10 หน้า มีส่วนประกอบอะไรบ้าง

หน้าปก

ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา

เหตุผลที่อยากเรียนในคณะ / สาขานี้

ผลงาน

ภาพกิจกรรมที่เข้าร่วม

.

1. เริ่มที่ หน้าปก กันก่อนเลย

หน้าปกจะแสดงถึงความเป็นตัวตนของเรา รูปแบบที่เราชอบหรือที่เราเลือก อาจเป็นนิตยสาร อัตชีวประวัติ ปกซีดี โปสเตอร์ ภาพวาด ภาพถ่าย ต่างๆ รูปแบบดี มีความคิดสร้างสรรค์และความน่าสนใจ (แต่พยายามสื่อให้ชัดว่าเราต้องการที่อยากจะเข้าในคณะนี้จริงๆ เช่น อยากจะเรียนวิศวะ ก็ควรทำภาพให้สอดคล้องกับวิศวะ เช่น ภาพกำลังซ่อมรถ กำลังสร้างหุ่นยนต์ เป็นต้น ไม่ใช่กำลังวาดภาพ หรือกำลังนั่งกินอาหาร อะไรแบบนี้ ไม่เหมาะนะจ้ะ)

2. ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา

ทั้งสองหัวข้อ ความยาวประมาณ 1 -2 หน้า ควรประกอบด้วย ชื่อ – นามสกุล ภูมิลำเนา (อาจส่งผลต่อการยื่นโควตาในพื้นที่ที่กำหนด) ที่อยู่ปัจจุบัน (เพื่อง่ายต่อการส่งเอกสาร) วัน เดือน ปีเกิด ข้อมูลบิดา มารดา ผู้ปกครอง ประวัติการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา จนถึงปัจจุบัน ซึ่งจะต้องมีผลการเรียนและหลักฐานประกอบชัดเจน

3. เหตุผลที่อยากจะเข้าเรียนในคณะ /  สาขานี้

เราก็พยายามเขียนถึงเหตุผลเพื่อนำเสนอตัวเราและความต้องการที่อยากจะเรียนในคณะนี้ โดยเขียนเป็นรูปแบบเรียงความ ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ เพื่อเป็นหนึ่งในการพิจารณาคัดเลือก ของคณะกรรมการ

4. ผลงาน / ภาพกิจกรรม

ควรจะเป็นผลงานที่เกิดขึ้นในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยรายละเอียดประมาณ 4-6 หน้า ซึ่งกำหนดหัวข้อและรูปภาพกิจกรรมที่อาจมีข้อความสั้นๆ กำกับ โดยสามารถแบ่งออกเป็น

ผลงานทางด้านกิจกรรม เช่น กิจกรรมกีฬาสี การแสดงในงานต่างๆ การแสดงดนตรี กิจกรรมวันสำคัญ เช่น วันภาษาไทย วันวิทยาศาสตร์ รวมทั้งเป็นนักกีฬาโรงเรียน เขต หรือจังหวัด เป็นต้น

ผลงานทางด้านวิชาการ เช่น การประกวดแข่งขันทางด้านวิชาการ ไม่ว่าจะเป็น แข่งขันคิดเลขเร็ว แข่งขันตอบคำถามวิทยาศาสตร์ ประกวดเขียนเรียงความ ประกวดแต่งคำประพันธ์ เป็นต้น

ผลงานเพื่อส่วนรวม ที่แสดงถึงความมีจิตสาธารณะ การช่วยเหลือหรือบริการสังคมส่วนรวม เช่น เป็นกรรมการห้อง เป็นประธานนักเรียน กรรมการชมรม หรือเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เป็นต้น

.

ขอบคุณข้อมูล    :   campus.campus-star.com/variety/113060.html

error: Content is protected !!