Press ESC to close

เรื่องที่เราต้องรู้ ก่อนเข้าเรียนในคณะ พยาบาลศาสตร์

เรื่องที่เราต้องรู้ ก่อนเข้าเรียนในคณะ พยาบาลศาสตร์

เป็นอีกคณะ ที่หลายคนให้ความสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย กับคณะ พยาบาลศาสตร์ คณะนี้เป็นคณะที่ต้องมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ พอสมควร และต้องมีความเสียสละ ใจดี และต้องอดทนด้วย

เพราะการทำงานต้องเจอกับผู้คนมากมาย นิสัยดีบ้าง ไม่ดีบ้าง ด้วยอาชีพพยาบาลยังไง ทุกคนคือคนไข้ ยังไงก็ต้องดูแลเขาให้เป็นอย่างดี

แต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นเรามาเช็คข้อมูลกันก่อนว่า ก่อนที่เราจะเรียนต่อในคณะนี้ เราต้องรู้ข้อมูลอะไรบ้าง ก่อนจะมาเข้าเรียน

1. คุณสมบัติที่จะเรียนต่อ คณะพยาบาล

1.1 ต้องจบการศึกษาม.ปลาย สายวิทย์-คณิต เท่านั้น

1.2 ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ มีความประพฤติดี ไม่มีความพิการ หรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ ฯลฯ

1.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชักที่ไม่สามารถควบคุมได้ โรคหัวใจระดับรุนแรง โรคเบาหวาน ภาวะไตวายเรื้อรัง ตาบอดสี หูหนวกหรือหูตึงจากประสาท โรคเรื้อน โรคผิวหนังที่เป็นที่รังเกียจ ฯลฯ

1.4 น้ำหนัก และส่วนสูง ต้องได้ตามที่คณะกำหนดด้วยนะ

.

2. ได้รับการรับรองหลักสูตรพยาบาล

จบมาไม่ได้รับการรับรอง ไม่สามารถประกอบอาชีพนี้ได้นะจ้ะ เสียเวลาเรียนไปเลยนะ ทางที่ดีเช็คกันหน่อย ว่า สถาบัน / มหาวิทยาลัยที่เราจะเรียนนั้น ได้รับการรับรองจาก สภาการพยาบาลไหม

เช็ค ข้อมูล สถาบันที่ได้รีบการรับรอง จากสภาการพยาบาล   :     ลิงก์พาไป  !!

.

3. หน้าที่ “พยาบาล”

แน่นอน ว่าก่อนเข้าเรียนต่อ นั้น เราต้องรู้ก่อนว่า อาชีพพยาบาล นั้นเขาทำอะไรบ้าง

3.1 ดูแลผู้ป่วยในทุกเรื่อง ตั้งแต่ฉีดยา ทำแผล ดูแลเครื่องมือช่วยชีวิต

3.2 วางแผนการพยาบาล วินิจฉัยทางการพยาบาล อ่านค่าสัญญาณชีพ แปลค่าผลทางการตรวจ รู้การดำเนินของโรค สังเกต บันทึก สรุป รายงานอาการเปลี่ยนแปลงและปฏิกิริยาของผู้ป่วย เป็นต้น

3.3 ตรวจร่างกาย วินิจฉัยโรคขั้นต้นให้การพยาบาลกลุ่มอาการต่าง ๆ ตามขอบเขต

3.4 ประสานงานทุกอย่าง ทุกแผนก ตั้งแต่ ห้องยา ห้องแลป แผนกเอกซเรย์ ห้องผ่าตัด แพทย์ แม่บ้าน แผนกฉุกเฉิน ญาติผู้ป่วย เป็นต้น

.

4. ข้อดี – ข้อเสียของอาชีพ พยาบาล / เรียนพยาบาล

ข้อดี

1. จบมาไม่ตกงานแน่นอน

2. ได้ค่าตอบแทนที่ค่อนข้างดี

3. บางที่เรียนฟรี หรือ มีทุนการศึกษาให้ด้วยนะ

ข้อเสีย

1. งานค่อนข้างหนัก บางครั้งต้องเข้าเวรยาวหลายชั่วโมงติดต่อกันหลายวัน

2. เวลาทำงานไม่เป็นเวลา หากมีเคสฉุกเฉิน

3. ต้องเสี่ยงต่อโรคต่างๆ

.

ขอบคุณข้อมูล    :  admissionpremium.com/content/5793  , admissionpremium.com/content/5784

error: Content is protected !!